Absolvovali sme svoju prvú tlačovú konferenciu zdokumentovanú médiami

Absolvovali sme svoju prvú tlačovú konferenciu zdokumentovanú médiami

Vložil/a admin dňa 22.07.2020

Po intenzívnej 5-dňovej Misii Biele Karpaty odprezentovali Mladí reportéri pre životné prostredie svoje práce z tohto sústredenia (17.6.2020). Koordinátori i samotní reportéri veria, že intenzívny terénny workshop nebol posledný. Z tlačovej konferencie vám prinášame zdokumentované útržky, ktoré ju navždy zvečnia. Prežite to s nami.

Práve sme dorazili na Trenčiansky hrad do bývalých kasární. Tu bude sa tlačová konferencia odohrávať. S motýlikmi v bruchu, avšak plní očakávaní si trénujeme svoje výstupy.

Konferenciu zahajuje Rišo Medal. Návštevníkom a novinárom predstavuje program Mladých reportérov pre životné prostredie a našu prvú misiu.

Keďže je toto naša prvá konferencia, obavy z účasti nás neobchádzali. Pocity sa však rozplývajú hneď po začatí, keď vidíme obsadených viac ako polovicu stoličiek. Prišla sa na nás pozrieť aj Západoslovenská televízia.

Po úvode nasleduje náplň tlačovej konferencie – predstavenie výstupov nádejných reportérov. Tím Niny Kališovej a Niny Klobučníkovej rozpráva o dôležitosti chovu hospodárskych zvierat v bielokarpatskom regióne v súvislosti s manažmentom chránených území.

Po dievčatách nastupuje tím Márie Jánošíkovej, Michala Mazánika a Krisztiny Kocsis, ktorý sa zameral na tému minimalizácie odpadu na úrovni obce. Publikum zoznamujú s niekoľkými obcami, ktoré zavádzajú inovatívne opatrenia s cieľom znížiť množstvo komunálneho odpadu.

Tretí tím v zložení Ľudka Slivová a Chiara Repaská sa sústredil na dobré príklady v Hostětíne, ktorými sa obec snaží zmierniť klimatickú zmenu. Dievčatá vyzdvihujú prínosy kotolne na štiepku, ktorá pokryje vykurovanie 80 rodinných domov. Zároveň vyvracajú predsudky o tomto spôsobe kúrenia, keďže v Hostětíne používajú štiepku z odpadového materiálu od lokálnych spracovateľov dreva.

Dlhoročná členka programu Mladí reportéri pre životné prostredie Aďka Henčeková vo svojej práci popisuje, ako veľmi je dôležitá tradícia ovocinárstva v miestnom regióne. Hovorí aj o výhodách, ale i nevýhodách určitých spôsobov spracovania vypestovanej úrody.

Šikovní filmári Adam Porubčan a Samuel Cihlár uzatvárajú hlavnú časť tlačovej konferencie krátkym videom z Misie. Vďaka nemu približujú atmosféru podujatia a aj pracovné nasadenie reportérov všetkým divákom.

Na záver tlačovej konferencie prichádza na rad priestor na otázky. Niekoľko divákov sa aj hneď pýta a Mladí reportéri s radosťou odpovedajú.

Richard Medal ukončuje oficiálnu časť tlačovej konferencie milým poďakovaním všetkým lektorom, reportérom a publiku. Petrovi Martiniskovi, riaditeľovi Trenčianskeho múzea, patria slová vďaky za spoluprácu a poskytnutie reprezentatívnych priestorov v kasárňach hradu, spoločnosti ENVI-PAK za spolufinancovanie a know-how a Nadácii Ekopolis za poskytnutie finančného príspevku na zorganizovanie podujatia v rámci projektu Objektív 21.

Po skončení programu pár z nás vyzývajú žurnalisti z RTVS a Trenčianskych novín na krátke rozhovory o misii a tlačovke. Ako prvá sa pred kamery postavila skúsená reportérka Adriána Henčeková, ktorá sa venovala dôležitosti zachovania ovocinárstva v Bielych Karpatoch pre budúce generácie.

Ďalší v poradí sú Mária Jánošíková a Michal Mazánik, ktorí novinárom vysvetľujú, ako sa dá minimalizovať odpad v obciach. Rozprávajú im aj o tom, ako môžu zvýšené poplatky motivovať ľudí k menšej spotrebe komunálneho odpadu.

A takto vyzeráme po intenzívnej 5 dňovej misii v Bielych Karpatoch a tlačovej konferencii – odhodlaní pokračovať a posunúť svoje znalosti ešte ďalej. Klaudia (tretia zľava) s Rišom (tretí sprava) sa ako koordinátori tešia z toho najviac – vidieť im to hlavne na tvárach a výške ich výskoku.

Prvá slovenská misia YRE Slovensko je za nami, ale my vieme, že sa určite nevidíme naposledy. V najbližších týždňoch či mesiacoch sa budeme stretávať hlavne na sociálnych sieťach. Všetci ale dúfame, že Misia 21 sa čoskoro uskutoční a budeme mať znova príležitosť vytvoriť hodnotné reportáže, ktorými sa snažíme chrániť životné prostredie a šíriť aktívne občianstvo.

Priložené obrázky
Absolvovali sme svoju prvú tlačovú konferenciu zdokumentovanú médiami
Absolvovali sme svoju prvú tlačovú konferenciu zdokumentovanú médiami
Absolvovali sme svoju prvú tlačovú konferenciu zdokumentovanú médiami
Absolvovali sme svoju prvú tlačovú konferenciu zdokumentovanú médiami
Absolvovali sme svoju prvú tlačovú konferenciu zdokumentovanú médiami
Absolvovali sme svoju prvú tlačovú konferenciu zdokumentovanú médiami
Absolvovali sme svoju prvú tlačovú konferenciu zdokumentovanú médiami
Absolvovali sme svoju prvú tlačovú konferenciu zdokumentovanú médiami
Absolvovali sme svoju prvú tlačovú konferenciu zdokumentovanú médiami
Absolvovali sme svoju prvú tlačovú konferenciu zdokumentovanú médiami
Absolvovali sme svoju prvú tlačovú konferenciu zdokumentovanú médiami
Absolvovali sme svoju prvú tlačovú konferenciu zdokumentovanú médiami
Absolvovali sme svoju prvú tlačovú konferenciu zdokumentovanú médiami