Ukážkové prírodné záhrady

Ukážkové prírodné záhrady sú nielen prírodné, ale aj atraktívne a prístupné pre verejnosť. Aké kritériá musia spĺňať a kde ich nájdeme?

Ukážková prírodná záhrada spĺňa všetky kritériá klasickej prírodnej záhrady, teda nepoužíva sa v nej rašelina, umelé syntetické hnojivá ani chemické postreky. Obsahuje čo najviac prírodných prvkov ako živý plot, listnaté stromy, trvalky, suché a vlhké stanovištia .... Ukážková prírodná záhrada je však zároveň aj  niečím výnimočná. Môže to byť polohou, usporiadaním, tematickým zameraním, špeciálnym využitím, či turistickou atraktivitou.

Záhrada by mala byť „zžitá“ a zapojená, t.j. rastliny a stromy nie sú čerstvo zasadené, ale sú už vzrastenejšie a tvoria kompaktný celok. Záhrada by zároveň mala byť udržiavaná, mala by esteticky lahodiť oku. Preto prírodná záhrada nie je záhrada nechaná úplne „napospas prírode“. Každá takáto záhrada má svoj určitý štýl, môže byť ružová, anglická, vidiecka, trvalková, klasická domáca a pod. Tieto štýly by sa tu nemali miešať.

Ukážková prírodná záhrada je prístupná verejnosti v pravidelných časoch alebo pri špeciálnych príležitostiach, príp. po dohovore vopred. Takáto záhrada má svojho správcu, ktorý zároveň poskytuje aj možnosť exkurzie po záhrade a je ochotný podeliť sa o svoje skúsenosti. Zároveň šíri myšlienku prírodných záhrad medzi širokú verejnosť.

Takáto záhrada sa stáva súčasťou ponuky v rámci eko turistiky a záhradnej turistiky. Návšteva ukážkovej prírodnej záhrady ponúka možnosti k nadviazaniu kontaktov, zoznámeniu sa s rôznymi ľuďmi a načerpaniu inšpirácie pri tvorení vlastnej záhradky. Niektoré takéto záhrady ponúkajú aj rôzne služby ako prednášky, besedy, internetovú prezentáciu, informačné prospekty, akcie a priestory pre deti, možnosti parkovania, WC, kurzy.