Obhospodarovanie

Záhrada je nielen miestom na oddych, načerpanie sily, je aj zdrojom vitamínov a tvorí aj útočisko pre mnohé druhy rastlín a živočíchov. Pri vhodnom obhospodarovaní berieme do úvahy všetky tieto aspekty.

Starať sa o záhradu znamená v prvom rade udržovať a zlepšovať pôdne vlastnosti. Pôda je základom. Pri nevhodných činnostiach by sme mohli narušiť prirodzenú rovnováhu a ohroziť tak fungujúci ekosystém, ktorý slúži nielen nám a našim potrebám, ale aj ostaným spoluobyvateľom záhrady.