Cesta k plakete

Máte aj vy záhradu, kde hospodárite ekologicky a trvalo udržateľným spôsobom? Pomocou našej záhradnej plakety to môžete dať na vedomie aj všetkým ostatným.

Plaketa s ježkom je s potešením odovzdávaná každej prírodnej záhrade, ktorá splní kritériá. Už teraz sa tešíme, že aj vám budeme môcť odovzdať plaketu a certifikát.

Ako na to?

  1. Dôkladne si prečítajte kritériá na získanie plakety Prírodná záhrada alebo Ukážková prírodná záhrada a cenník. V prihláške sa môžete uchádzať iba o jednu z uvedených plakiet.
  2. Vyplňte prihlášku a zašlite ju na adresu CEA – kontakt: prirodnazahrada@gmail.com .
  3. V krátkom čase vám bude pridelený poradca, resp. certifikátor, ktorý si s vami dohodne termín návštevy vašej záhrady.

V prípade žiadosti o plaketu Prírodná záhrada (malá plaketa) záhradu navštívi jeden poradca. Ak záhrada splní predpísané kritériá, prebehne jej certifikácia a odovzdanie plakety.

Pokiaľ žiadate o plaketu Ukážková prírodná záhrada (veľká plaketa), musia sa z dôvodu objektívnosti zúčastniť dvaja členovia tímu Prírodná záhrada. Pre získanie plakety „Ukážková prírodná záhrada“ nestačí splniť kritériá, hodnotí sa celková vhodnosť z hľadiska prvku jedinečnosti, personálneho, atraktívnosti lokality a potenciálu pre šírenie myšlienky projektu Prírodná záhrada. Certifikácia preto neprebehne na mieste - o pridelení certifikátu rozhoduje výkonná rada projektu Prírodná záhrada. O výsledku budete informovaní do 14 dní od návštevy záhrady.

Pokiaľ certifikácia Ukážkovej prírodnej záhrady neprebehne úspešne, ale splníte podmienky pre Prírodnú záhradu, môžete zatiaľ získať plaketu Prírodná záhrada. Konzultant Vám poradí, ako postupovať ďalej. Časom - po úprave svojej záhrady, alebo ak už sa budete cítiť na to, aby ste svoju záhradu sprístupnili verejnosti – si môžete opäť podať prihlášku na získanie plakety Ukážková prírodná záhrada.