Zmena je možná - začni sám od seba

Zmena je možná, každý by mal začať sám od seba

Mikroténové vrecká a rukavice zbytočne zvyšujú množstvo komunálneho odpadu, ktorý končí na skládkach alebo v spaľovniach.
Zmeniť môžeme tak, že do obchodu ideme s vlastným vreckom.
 

Meno autora/autorov: 
Lenka Adámková, Laura Moravčíková,Viktória Mrvová
Vek autora/autorov: 
14, 13, 14
Škola: 
ZŠ Jána Palárika Majcichov