Život pri rieke - je vždy ideálny? / 1. miesto v súťaži Litter Less, článok 15-18 rokov

Život pri rieke - Každá ruka pomohla
Vložil/a admin dňa 27.04.2014

Okolo rieky Hornád, ktorá preteká naším mestom - Spišskou Novou Vsou, je veľa bytoviek a domov. Pohľad zo stovky okien však nevyzerá ideálne. Na mnohých miestach vidieť PET fľaše, vedrá a na brehoch je hŕba odpadu, ktorá je stále dopĺňaná. Na jednom mieste môžete dokonca nájsť skládku oblečenia, aj napriek tomu, že len o pár metrov ďalej je odpadkový kôš a kontajner. Dokonca už aj kačky si začali zvykať na odpad vo vode. Nemajú problém vyliezť na plastové vedro či kúpať sa medzi fľašami. Dá sa však nejako tomuto stavu zabrániť či predísť?

V našom meste funguje rybársky zväz (MO SRZ), ktorý niekoľkokrát do roka organizuje čistenie Hornádu. Skontaktovala som sa s jeho tajomníkom. Opýtala som sa ho, čo je úlohou ich členov, či čistia okrem vody aj brehy rieky Hornád. Od pána Vladimíra Paločka som dostala odpoveď: „Mestská organizácia slovenský rybársky zväz organizuje čistenie vody Hornádu. Naši členovia majú povinnosť zachovať čistotu lovného miesta, aj keď ho neznečistili. Organizovanú akciu čistenia brehov organizuje firma Embraco.“ Najbližšia brigáda organizovaná rybárskym zväzom je plánovaná na 26. apríla 2014. Brigády organizované MO SRZ sú pre členov povinné. Neúčasť na takejto brigáde sa trestá pokutou v sume 30 eur. Vyzbieraný odpad sa odvezie na skládku komunálneho odpadu.

Dobrovoľníci z firmy Embraco každoročne čistia brehy rieky Hornád. Firma Embraco je najväčším zamestnávateľom v regióne Spiš, ktorá dbá na ekológiu. Organizuje brigády, podporuje školy a každoročne odovzdáva školám Cenu za ekológiu, ktorá pomáha zlepšiť ekologický život škôl v meste. Na poslednej takejto brigáde sa vyzbieralo okolo 6 ton odpadu. Do týchto akcií je zapojené aj samotné mesto, ktoré zabezpečuje odvoz a likvidáciu odpadu.

Aby som zistila, kto je zo zákona zodpovedný za čistotu vody a brehov, navštívila som Okresný úrad v Spišskej Novej Vsi. Na odbore ochrany životného prostredia, oddelení štátnej vodnej správy, mi na moju otázku odpovedala Mgr. Emília Javorská: „Za čistotu je zodpovedný správca, v tomto prípade je to Slovenský vodohospodársky podnik, Odštepný závod Košice, Správa povodia Hornádu a Bodvy. Niektoré mestá alebo obce si môžu časť úseku rieky prenajať. Potom všetku zodpovednosť preberá obec.“
Ale čo vtedy, keď vidíme niekoho, kto zámerne znečisťuje rieku a okolie? „Páchateľa môžete nahlásiť na mestskej polícii alebo na okresnom úrade, odbor životného prostredia. Najlepšie však je, keď máte dôkaz, napr. fotografiu. Potom je predvolaný na vyšetrovanie. Pokuta môže byť udelená až do sumy 6635 eur. Samozrejme, potom je do stanovenej lehoty povinný objekt odstrániť na vlastné náklady,“ informuje Ing. Vladimír Pavľák z odboru ochrany životného prostredia z Okresného úradu v Spišskej Novej Vsi.
V prípade, že sa jedná o znečistenie vody chemickými látkami, pokuta môže byť oveľa vyššia. Mgr. Javorská pokračuje: „Ak vidíte, že si niekto umýva vo vode auto a máte dôkaz, dotyčnému môže byť uložená pokuta vo výške maximálne 66 eur. Ak ide o právnickú osobu a spôsobí tzv. haváriu, čiže dôjde k mimoriadnemu zhoršeniu kvality vody chemickými látkami, pokuta môže byť udelená podľa vodného zákona č.364/2004 Z. z. až do výšky 165 969,59 eur.“

Niektoré úseky sú pod dohľadom mestskej polície, ale kto chce, spôsob si nájde. Niektorí obyvatelia vyhadzujú odpad k rieke alebo k jej prítokom v domnienke, že veľká voda to odnesie preč. Potom sa to zachytáva vo vodnej nádrži Ružín. Obec má potom veľké výdavky s vytiahnutím a likvidáciou tohto odpadu.
No predsa sa nájde pár ľudí, ktorých takýto stav trápi. Keďže organizované brigády sú plánované na určité termíny, rozhodli sme sa my, obyvatelia okolia rieky Hornád, zveľadiť aspoň brehy a chodník v okolí našej bytovky. S ochotnými mladými ľuďmi sme zorganizovali brigádu. Zobrali sme vrecia, rukavice a prešli na opačný breh. Za necelé dve hodiny a po pár metroch sme mali plné vrecia. Našli sme na brehoch úlomky skla, PET fľaše, staré fotografie, igelitové vrecká, súčiastky z počítačov, staré oblečenie, ohorky a veľa ďalších „nestráviteľných“ vecí pre prírodu.

Pohľady okoloidúcich sa nedali prehliadnuť. Spýtavo na nás pozerali, akoby sme robili čosi nezákonné. Nedali sme sa ničím odradiť a vyčistili sme daný úsek.

Aj keď sme touto malou brigádou nevyčistil všetky brehy, aspoň sme si zveľadili svoje okolie. Naučili možno okoloidúcich, aby aj oni začali rozmýšľať nad situáciou v okolí bydliska. Pretože, keby si všetci vyčistili aspoň svoje blízke okolie, bolo by čisto všade. Je to pre nás výstražným signálom, aby sa každý zamyslel, v akom prostredí chce žiť.

Táto malá brigáda bola v duchu hesla: „Uvažuj globálne, konaj lokálne.“ A to sa nám aj podarilo. My nemôžeme zmeniť celý svet, ale môžeme ukázať svetu, že všetko ide aj bez neporiadku. No najprv treba začať od seba a ísť ostatným príkladom.

Publikované:
Webová stránka školy http://zskozuchasnv.edupage.org/news/#459
Regionálne online médiá http://spisska.dnes24.sk/smutne-vyjavy-z-brehov-rieky-hornad-kacky-sa-ku...

Autor:  Adriána Henčeková
15 rokov
Základná škola, Ing. O. Kožucha 11
Spišská Nová Ves
31.3.2014

Popisky k fotografiám:
Začiatok Nájde sa tu všeličo Nechcem ísť nakupovať Nikdy sa nepreplní Už len kúsok a je dozbierané Každá ruka pomohla

Priložené obrázky
Život pri rieke - Každá ruka pomohla
Život pri rieke - Nájde sa tu všeličo
Život pri rieke - Nechcem ísť nakupovať
Život pri rieke - Nikdy sa nepreplní
Život pri rieke - Už len kúsok a je dozbierané

Život pri rieke - Nájde sa tu všeličo
Život pri rieke - Nechcem ísť nakupovať
Život pri rieke - Nikdy sa nepreplní
Život pri rieke - Už len kúsok a je dozbierané