Život Dory

Mladí reportéri pre životné prostredie s v Zoo Bojnice zobrali na mušku život malých tvorov v akváriách. Dozvedeli sa veľa informácií, aká je náročná starostlivosť o vodu, ktorá musí mať presné parametre a hodnoty (napr. filtrovanie vody, starostlivosť o morskú vodu bez chémie...).

Meno autora/autorov

Natália Horváthová, Alexandra Anna Floreková, Matej Bazár

Vek autora/autorov

15, 14, 18

Škola

ZŠ Jána Palárika Majcichov, Gymnázium Školská 7, Spišská Nová Ves