Zelený jarmok - KAD Púchov

Nahrávame pesničku s Petrom Bažíkom
Zelený jarmok - KAD Púchov
Dátum a miesto podujatia: 
27.4.2017 Púchov, pešia zóna
Zrealizované aktivity: 
8:00 - 9:00 - príprava a zdobenie stánkov
9:00 - do konca - prezentácia stánkov školami pred verejnosťou
13:10 - oficiálny začiatok kultúrneho programu, privítanie hostí, poďakovanie sponzorom
13:15 - predstavenie kampane Litter Less
13:30 - koncert Petra Bažíka a verejné predstavenie pesničky (hymna Zejeného jarmoku)
16:30 - pre upršané počasie predčasné ukončenie jarmoku
celý deň tvorivé dielne, pletenie korbáčov, hry a súťaže

Základná škola Mládežnícka zorganizovala 27.4.2017 na pešej zóne v Púchove Zelený jarmok. Na návštevníkov čakalo 25 ekologicky zameraných stánkov a tvorivé dielne pre deti. Cieľom bolo ukázať púchovskej verejnosti, že samotným deťom nie je životné prostredie ľahostajné.

Jarmoku sa zúčastnilo päť základných škôl, dve stredné školy a technická univerzita, Centrum sociálnych služieb Chmelinec, firma Continental a CVČ Včielka. Deti i starší žiaci si zodpovedne pripravili a vyzdobili svoje pridelené stánky. Zamerali sa na recyklovanie, výrobu hračiek z odpadových materiálov, kompostovanie či fair trade produkty.

Žiaci v stánkoch si aj napriek daždivému počasiu udržali úsmev na tvári a ochotne vysvetľovali okoloidúcim význam ich stánku. Okrem toho žiaci rozdávali diáre na rok 2017    s logom ZŠ Mládežnícka a Zeleného jarmoku.

Na jarmoku vystúpil spevák Peter Bažík, ktorý svojím hodinovým koncertom roztancoval obecenstvo a spríjemnil tak čas na pešej zóne. Ešte pred jarmokom, 11. apríla, prišiel Peter Bažík do ZŠ Mládežnícka naspievať so žiakmi pesničku, ktorej text napísal Martin Opat, žiak 9. ročníka. Peter k nemu vytvoril hudbu a zrodila sa „Hymna zeleného jarmoku“. Pri tom urobil aj besedu so žiakmi našej školy a zaspieval zopár svojich piesní.

V rámci podpory vzdelávania o odpade žiaci navštívili MŠ Chmelinec v Púchove a ukázali deťom, ako správne triediť odpad, zahrali si edukačné hry a vyskúšali deti či vedia, kam ktorý druh odpadu patrí.

Akcia prebehla podľa plánu (až na daždivé počasie). Zúčastnilo sa jej cca 500 ľudí a oslovených bolo 8 škôl s celkovým počtom žiakov cca 3500. Cez Facebook a stránku ZŠ Mládežnícka, obecné úrady v Nimnici, Beluši, Dohňanoch, Záriečí a Púchove, bolo oslovených spolu ďalších asi 5 000 ľudí.

 
 
 
Mediálne výstupy na www.mladireporteri.sk
Informácie o zapojení externých a sociálnych médií
Nahrávame pesničku s Petrom Bažíkom
Zelený jarmok s Petrom Bažíkom
Madí reportéri na Zelenom jarmoku
Atmosféra jarmoku
Plagát
Zelený jarmok s Petrom Bažíkom
Madí reportéri na Zelenom jarmoku
Atmosféra jarmoku
Plagát