Zber žiariviek


Aj tie najúspornejšie žiarivky raz doslúžia a stanú sa nebezpečným odpadom, pretože sa v nich nachádza ortuť. V nerozbitom stave škodlivé nie sú, ale ak sa rozbijú – na skládke odpadu alebo aj neúmyselne pri manipulácii, pary ortute sa spolu s ďalšími toxickými látkami dostávajú do ovzdušia.

Týmto sa nielen znečisťuje životné prostredie, ale pri vdychovaní ortuťových pár sa poškodzuje naše zdravie. A pretože si svoje zdravie a aj životné prostredie chceme chrániť, začíname ich v škole zbierať. Zabezpečíme tak ich ekologické a profesionálne spracovanie.

Staré nesvietiace svetelné zdroje môžete priniesť do kabinetu fyziky a chémie a za každých päť odovzdaných žiariviek obdržíte jeden kupón s kódom=100 bodov. Na stránke www.zbierambaterky.sk si následne nazbierané body môžete vymeniť za vami vybraté ceny.

Pripomíname, že zber použitých batérii a papiera stále pokračuje a to každý utorok.

Zber žiariviek zahajujeme na podporu šetrného zaobchádzania s odpadom v rámci programu Mladí reportéri pre životné prostredie.

Svetelné zdroje, ktoré sa zbierajú  Svetelne_zdroje__ktore_sa_zbieraju.pdf-https://zsjfandlyhosered.edupage.org/files/Svetelne_zdroje__ktore_sa_zbieraju.pdf

Svetelné zdroje, ktoré sa nezbierajú  Svetelne_zdroje__ktore_sa_nezbieraju.pdf-https://zsjfandlyhosered.edupage.org/files/Svetelne_zdroje__ktore_sa_nezbieraju.pdf

Zdroj obrázkov: www.šetri.sk

Lenka Ostrčilová, 8.B

Krúžok Mladí reportéri

 

Meno autora/autorov: 
Lenka Ostrčilová
Vek autora/autorov: 
13
Škola: 
ZŠ Juraja Fándlyho 763/7A, 92601 Sereď