Who do you want to be?/Kým chceš byť? / Cena zelenej školy, kategória video

Vložil/a admin dňa 20.04.2015

Prostredníctvom tohto videa by som chcela rozšíriť povedomie ľudí o globálnom probléme dotýkajúceho sa každého z nás. Je ním obrovské množstvo odpadu, ktoré sme schopní vyprodukovať. Nestačí však len separovať, pretože proces recyklácie taktiež zaťažuje naše životné prostredie. Vo videu ukazujeme rôzne prístupy k tomuto problému- ignoráciu, triedenie a nakoniec aj snahu o produkciu čo najmenšieho množstva odpadu.

Publikované na https://www.youtube.com/watch?v=9iVFrSUS-cI&feature=youtu.be

Lenka Kratochvílová, Gymnázium M.R.Štefánika, Nové Mesto nad Váhom