Triedenie zeleného odpadu v Spišskej Novej Vsi

Bio odpad, ktorý vyprodukujú domácnosti, sa donedávna umiestňoval na skládky komunálneho odpadu, ktoré začali naberať nekontrolovateľné rozmery. Z tohto dôvodu sa pristúpilo k zmene nakladaniu s týmto druhom odpadu.

Meno autora/autorov

Adriána Henčeková

Veková skupina

19-24

Škola

Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves