Slovenský raj má problém s odpadom

Ani národný park Slovenský raj nie je ochránený od množstva odpadu. Ten zanechávajú po sebe turisti, ale i miestni obyvatelia. Strážcovia sa snažia problém riešiť aj napr. pokutami, no nepomáha to. 

Meno autora/autorov

Tereza Zelenáková, Simona Zboranová, Petra Vraníková, Marek Monček

Veková skupina

11-14

Škola

ZŠ Mládežnícka, Púchov

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 12. Zodpovedná spotreba a výroba

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Musíme si uvedomiť, ako veľmi potrebujeme okolo seba čisté prostredie. Nemáme na výber. Musíme sa pozrieť do seba a hľadať riešenie v zodpovednosti i za prírodu. Ona sama si s tým neporadí.