Reportáž o SZOPK

Meno autora/autorov

Dominika Pusztaiová, Nina Mokrá

Veková skupina

15-18

Škola

Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi