Príroda sa bráni útokom

Človek znečisťuje  prírodu, ale aj tá sa vie brániť a ukázať svoju ničivú silu. Chráňme ju pre budúce generácie, aby živelných pohrom bolo čo najmenej.

Meno autora/autorov

Marek Portášik

Veková skupina

11-14

Škola

ZŠ s MŠ Udiča