Povedzme si to BEZ OBALU!

Zvykli sme si používať plastové obaly. Je to jednoduché. Oveľa zložitejšie bude presvedčiť ľudí, aby obaly prestali používať alebo zvolili radšej náhradu za plastové. 

Meno autora/autorov

Barbora Svitková

Veková skupina

11-14

Škola

ZŠ Mládežnícka, Púchov

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 12. Zodpovedná spotreba a výroba

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

SDG12: Doba výroby plastových obalov a ich životnosť sú nepriamo úmerné. Dlhý čas výroby a krátky pre použitie. Je potrebné sa zamyslieť nad motiváciou ľudí, aby išli "proti prúdu" a dmietali plastové obaly. Ako ich presvedčiť a motivovať? My sme to skúsili vlastným príkladom.