Pomáhať a chrániť aj pred vtáčou kriminalitou

Polícia SR v spolupráci s Ochranou dravcov na Slovensku pomáha odhaľovať úmyselné poškodzovanie dravcov - takzvanú vtáču kriminalitu.

Mladí reportéri spolu s Mgr. Martinom Hupkom, zástupcom vedúceho poriečneho odd.odboru poriadkovej políci. a  so špeciálne vycvičeným psom strávili deň pri preventívnej terénnej kontrole územia. Aké sú však znaky otravy?

  • kŕčovito zovreté pazúry
  • ležia na bruchu s roztiahnutými krídlami
  • okolo nich sú iné uhynuté jedince alebo návnada či uhynutý hmyz

Meno autora/autorov

Lukas Vyhnalík, Andrea Takácsová

Veková skupina

15-18

Škola

ZŠ s MŠ K. Kuffnera Sládkovičovo

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 15. Život na pevnine

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Všetky vtáky (okrem holubov) sú v EÚ chránené. Napriek tomu sa ochranári aj polícia stretajú s úmyselným poškodzovaním dravcov - z rôznych dôvodov - dokonca aj na chránených územiach. Ak budú populácie dravcov dlhodobo klesať, naruší sa prírodná rovnováha v týchto oblastiach.  Preto aj prevencia - nielen dokazovanie zločinov - je v tomto smere dôležitá.