Nestačí byť šikovný!

Náš tím sa tentokrát rozhodol preveriť, aká je situácia malých bio-farmárov a bio-fariem na Slovensku.

Meno autora/autorov

Matej Majerský / Michal Mazánik

Veková skupina

15-18

Škola

SOŠ Polygrafická / Súkromná ZŠ, Nová Dubnica

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: