Náš najväčší nepriateľ

V meste Prešov je veľký problém s odpadkami. Priestory, kde sa nachádzajú kontajnery, sú zničené a znečistené. Preto sme urobili reportážne video o tom, ako to tam vyzerá, a čo si o tom myslia obyvatelia mesta. Na názor sme sa tiež opýtali poslankyne Mestského zastupiteľstva mesta Prešov.

Meno autora/autorov

Tomáš Maník, Jakub Trojanovič

Veková skupina

15-18

Škola

Gymnázium Jána Adama Raymana v Prešove

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 13. Ochrana klímy
  • 15. Život na pevnine

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Chceli sme poukázať, že aj mesto Prešov vie byť čisté mesto.