Letáky

Toto reportážne video ponúka možné riešenia spracovania reklamných letákov, ktorých sa dostáva do  našich domácnosti nespočetné množstvo. Uvidíte, že letáky nemusia skončiť iba v peci.

Meno autora/autorov

Adrián Hrebík, Karolína Markovičová

Veková skupina

11-14

Škola

ZŠ s MŠ Udiča