Keď je pitná voda nepitná

Stav  podzemných vôd v najväčšej zásobárni v strednej Európe sa stále zhoršuje. Kontaminovaná pitná voda nebezpečným pesticídom bola zistená až v „kohútiku“ u spotrebiteľov.

Meno autora/autorov

Laura Moravčíková, Viktória Mrvová

Veková skupina

11-14

Škola

ZŠ Jána Palárika Majcichov

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 6. Čistá voda a hygiena

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: