Important Little Things

Prinášame video, ktorého posolstvo je idea malých skutkov. Tým by sme chceli povedať, že aj maličkosť môže mať veľký dopad do budúcnosti, pretože ak sa spojí milión maličkostí, je to jeden veľký čin.

Meno autora/autorov

Dorota Považská, Simona Hazuchová, Viktória Palovičová

Veková skupina

15-18

Škola

Gymnázium Michala Miloslava Hodžu, Liptovský Mikuláš

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: