Budeme jesť pneumatiky?

Meno autora/autorov

Aleš Bečka, Lena Suchánková, Michal Turňa

Veková skupina

11-14

Škola

Gymnázium Dubnica nad Váhom

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 9. Priemysel, inovácie a infraštruktúra

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: