Budeme jesť pneumatiky?

Meno autora/autorov

Aleš Bečka, Lena Suchánková, Michal Turňa

Veková skupina

11-14

Škola

Gymnázium Dubnica nad Váhom