Video reportáž Škola hrou

Ako funguje škola, kde je mladým dobre? Napríklad tak, ako Spojená škola v Námestove. 

Meno autora/autorov

Andrej Zjavka, Slávka Sivčáková, Tomáš Beťák, Sofia Jančová

Vek autora/autorov

20, 20, 17, 17

Škola

Spojená škola internátna, Námestovo