Učíme separovať / Cena Zelenej školy, kategória foto-príbeh

Jedného dňa som s malou kamarátkou Terezkou našla plastovú fľašu, ktorá nevošla do koša.
Terezka sa opýtala:”Kam by sme mohli túto fľašu odhodiť?”
Ukázala som jej, že existujú špeciálne koše na plasty.
Terezka sa veľmi snažila, aby fľašu odhodila ale ešte je veľmi maličká.
Tak som jej musela pomôcť.
S kamarátkami som sa rozhodla, že pôjdeme do Terezkinej škôlky a naučíme deti separovať odpad.
Detičkám sme rozdali odpad – papier, plasty a plechovky.
Detičkám sme ukázali ako odpad zmenšiť a roztriediť.
Deti sa pritom veľmi dobre zabávali a my sme im formou hry ukázali ako majú spracovať odpad.
Vložil/a admin dňa 20.04.2015

 Jedného dňa som s malou kamarátkou Terezkou našla plastovú fľašu, ktorá nevošla do koša.

Terezka sa opýtala:”Kam by sme mohli túto fľašu odhodiť?”

Ukázala som jej, že existujú špeciálne koše na plasty.

Terezka sa veľmi snažila, aby fľašu odhodila ale ešte je veľmi maličká.

Tak som jej musela pomôcť.

S kamarátkami som sa rozhodla, že pôjdeme do Terezkinej škôlky a naučíme deti separovať odpad.

Detičkám sme rozdali odpad – papier, plasty a plechovky.

Detičkám sme ukázali ako odpad zmenšiť a roztriediť.

Deti sa pritom veľmi dobre zabávali a my sme im formou hry ukázali ako majú spracovať odpad.

Na záver sme im povedali , že triedením odpadu zachránia našu Zem a deti sa z toho veľmi tešili.

Tamara Balážová 13, Janka Heráková 13, Dominika Dobišová 13, Gymnázium VBN Prievidza

Priložené obrázky
Jedného dňa som s malou kamarátkou Terezkou našla plastovú fľašu, ktorá nevošla do koša.
Terezka sa opýtala:”Kam by sme mohli túto fľašu odhodiť?”
Ukázala som jej, že existujú špeciálne koše na plasty.
Terezka sa veľmi snažila, aby fľašu odhodila ale ešte je veľmi maličká.
Tak som jej musela pomôcť.
S kamarátkami som sa rozhodla, že pôjdeme do Terezkinej škôlky a naučíme deti separovať odpad.
Detičkám sme rozdali odpad – papier, plasty a plechovky.
Detičkám sme ukázali ako odpad zmenšiť a roztriediť.
Deti sa pritom veľmi dobre zabávali a my sme im formou hry ukázali ako majú spracovať odpad.