Turizmus v Národnom parku Slovenský raj

Prielom Hornádu je jednou z najväčších atrakcií Slovenského raja. Narastajúci počet návštevníkov ale so sebou prináša aj veľký dopad na životné prostredie...

Meno autora/autorov

Jakub Benčo, Peter Vavrinec, Marek Monček

Vek autora/autorov

11-12

Škola

Súkromná základná škola Nová Dubnica, Základná škola Púchov