Trenčiansky luh - miesto pre prírodu

Trenčiansky luh - miesto pre prírodu

V máji 2021 poslanci mestského zastupiteľstva schválili vyhlásenie Trenčianskeho luhu za obecné chránené územie.

Trenčiansky luh je mimoriadne zaujímavé biocentrum, nachádza sa pred stavidlami na hati Trenčianske Biskupice, ktorého rozloha je asi päť hektárov. Lokalita má okolo 60 až 70 rokov.

V luhu žije niekoľko druhov pavúkov, ktoré neboli zaznamenané nikde inde na Slovensku a je obydlím veľkého množstva vtákov, plazov a obojživelníkov.

Určite si zaslúži ochranu a pozornosť návštevníkov.

Lukas Vyhnalík ZŠ K. Kuffnera Sládkovičovo

V máji 2021 poslanci mestského zastupiteľstva schválili vyhlásenie Trenčianskeho luhu za obecné chránené územie.

Trenčiansky luh je mimoriadne zaujímavé biocentrum, nachádza sa pred stavidlami na hati Trenčianske Biskupice, ktorého rozloha je asi päť hektárov. Lokalita má okolo 60 až 70 rokov.

V luhu žije niekoľko druhov pavúkov, ktoré neboli zaznamenané nikde inde na Slovensku a je obydlím veľkého množstva vtákov, plazov a obojživelníkov.

Určite si zaslúži ochranu a pozornosť návštevníkov.

Meno autora/autorov

Lukas Vyhnalík

Vek autora/autorov

14

Škola

ZŠ K. Kuffnera Sládkovičovo