Prevzaté správy zo Slovenska

26.06.2017
Zákon o slobodnom prístupe k informáciám je jedným z najdôležitejších zákonov garantujúcich občianske práva a kontrolu moci verejnosťou. Vláda Slovenskej republiky sa rozhodla tento zákon zmeniť. Sme pripravení diskutovať o riešeniach, ktoré tento zákon vylepšia, nie o pokusoch smerujúcich k obmedzovaniu práva verejnosti na informácie.
26.06.2017
Úrad vlády Slovenskej republiky bez diskusie s verejnosťou predložil do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona o petičnom práve. Upravuje tak zákon o jednom zo základných politických práv občanov - petičnom práve.
26.06.2017
Podľa poslancov mestskej časti Karlova Ves je zákon o slobodnom prístupe k informáciám dôležitým nástrojom kontroly samosprávy občanmi ale aj samotnými poslancami. Vyzývajú aj ďalších poslancov samospráv, aby podporili výzvu iniciatívy Za dobrý zákon o prístupe k informáciám" a princípy dobrého infozákona.
26.06.2017
V týchto dňoch sa podnikatelia, ale aj jednotlivci môžu rozhodnúť využiť svoje právo, rozhodnúť o použití sumy 2% z daní ktoré odvedú štátu v prospech „svojej“ mimovládnej organizácie - v prospech „svojho“ verejného účelu ktorý táto organizácia napĺňa.
26.06.2017
Voľby prezidenta Slovenskej republiky v marci 2014 rozhodnú o tom, či ostane na Slovensku uchovaná základná deľba moci, alebo sa všetká moc dostane do rúk jednej politickej strany. Podľa všetkých výsledkov výskumov verejnej mienky má v druhom kole protikandidát Roberta Fica reálnu šancu stať sa prezidentom Slovenskej republiky, pokiaľ ho budú voliť voliči všetkých rozhodujúcich protikandidátov z prvého kola.
26.06.2017
Občianske združenie Divé maky už po druhýkrát organizuje od 7. do 13. apríla 2014 Gipsy Food Festival. Pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov je festival možnosťou, ako sa zúčastniť na veľmi chutnej forme verejnej zbierky.
26.06.2017
Vážený pán prezident, prelomte mlčanie a vyjadrite solidaritu s obyvateľmi Gazy. Niekoľko izraelských civilistov bolo zabitých aj ostreľovaním Hamasu. Aj oni a ich rodiny si zaslúžia vyjadrenie solidarity. Každý násilne ukončený ľudský život je tragédiou. Masaker sa však odohral v Gaze.
26.06.2017
O necelé dva týždne nás opäť čakajú komunálne voľby a nálada medzi ľuďmi sa zdá byť zase o niečo mizernejšia, ako minule. Tentokrát sa voľby stretnú temer presne so štvrťstoročím našej spoločnej snahy o demokraciu.
26.06.2017
Spravovanie vecí verejných nie je politickým bojom, nemôže sa zataviť ani 60 a ani 6 dní pred Voľbami. Ak nemá byť zajtra odpoveďou na otázku „ Čo môžem ešte spraviť pre lepšie vzdelanie mojich detí?“, ich vozenie do škôl v susednom Rakúsku, musím dnes nabrať odvahu a verejne podporiť štrajk učiteľov.
26.06.2017
Otvorený list rodičov žiakov ZŠ Tupolevova v Bratislave vyjadrujúci nespokojnosť so súčasnou situáciou v školstve, vyjadrujúci podporu požiadavkám Iniciatívy slovenských učiteľov.
20.06.2017
Aj zelenoškolské žiačky a zelenoškolskí žiaci sa i tento rok prihlásili do medzinárodnej súťaže LITTER LESS a ENVIRO programu Mladí reportéri pre životné prostredie. Tešíme sa, že sa im podarilo v národnom kole získať zaujímavé umiestnenia.

V hlavnej súťaži boli ocenení:

V súťaži ENVIRO v kategórii "Fotografia 11-14" sa na 1. mieste umiestnila Evka Mančíková zo 7.C , ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi s fotografiou Dedičstvo.

 

1. miesto: Mária Jánošíková, Michal Mazánik a Tamara Eliašová (15 r.), Súkromná ZŠ Nová Dubnica, za video Tam, kde nelietajú včely

Kategória LITTER LESS – kampaň pre menej odpadu:

1. miesto: Lenka Adámková a Viktória Mrvová, ZŠ Jána Palárika Majcichov, za článok: Ako sme zaškatuľkovali jedlo

3. miesto získala Janka Kramárová z 8.A  za článok Quovadis tetrapaky v Seredi 

 

Aj v tíme Zelenej školy sme hrdí, akých majú naše školy šikovných žiakov a žiačky. Víťazom veľmi gratulujeme a držíme palce v ďalšom období. Želáme veľa chuti a inšpirácií pri pozitívnej zmene a motivovaní svojho okolia :)

 

19.06.2017
Jazierko môže fungovať aj bez drahej filtrácie a chémie. Ak je dobre založené, nemusíme sa obávať zelených rias či komárov ani alergickej reakcie z chlórovej vody. Ako na to?
15.06.2017
V záhrade sa snažíme vytvoriť rôzne stanovištia, aby sme prilákali rôzne živočíchy. Vodné prvky ako menší rybník či jazierko k nám priláka množstvo druhov, ktoré by inak na našu záhradu nezavítali.
14.06.2017
V záhrade sa snažíme vytvoriť rozmanité stanovištia, aby sme prilákali rôzne živočíchy. Suchý kamenný múrik či suché stanovište zvyšuje pestrosť v záhrade. Môže byť súčasťou okrasnej skalky a viaže na seba množstvo chránených druhov.
09.06.2017

Aktívni žiaci, inšpiratívni učitelia, atmosféra spolupráce, zmena myslenia a správania. Toto všetko sa spája so školami zapojenými v medzinárodnom programe Zelená škola. V školskom roku 2017/2018 oslávi Zelená škola už svoj trinásty ročník. Školy, ktoré sa chcú do programu zapojiť, tak môžu urobiť na www.zelenaskola.sk do 15. septembra 2017 a stať sa súčasťou veľkej rodiny Zelených škôl.

Do programu sa môže zapojiť každá materská, základná a stredná škola na Slovensku. Pre registráciou do programu veľmi odporúčame prečítať si pravidlá programu na školský rok 2017/2018.

Do programu sa škola registruje prostredníctvom registračného formulára. Registrácia je platná po zaplatení registračného poplatku na základe doručenej faktúry. Registrácia platí vždy na 1 školský rok a každá škola, ktorá v programe chce pokračovať sa musí opätovne registrovať.

Ak máte ohľadom registrácie otázky, napíšte na halas@zivica.sk alebo zavolajte na 0915 221 474.

Program Zelená škola je odporúčaný v Pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok 2017/2018.

08.06.2017

Dni Zelených škôl boli aj napriek mrazivému počasiu úspešné. Zapojilo sa do nich 68 škôl z celého Slovenska. Všetkým školám, ktoré počas dvoch týždňov pracovali na svojich environmentálnych a vzdelávacích aktivitách, patrí veľké ďakujeme.

Na základe záverečných správ, ktoré ste nám poslali, sme v dvoch kategóriách vybrali tri inšpiratívne školy, ktoré od nás získavajú odmenu v podobe odpustenia registračného poplatku programu Zelená škola pre ročník 2017/2018.

 

V kategórii materské a špeciálne školy to sú:

MŠ Majcichov

MŠ Clementisa Prievidza

MŠ Lienka Želiezovce

 

V kategórii základné a stredné školy to sú:

ZŠ Jána Domastu Cabaj - Čápor 1085

ZŠ Nová Bošáca

Gymnázium Hlinská v Žiline

 

Gratulujeme víťazom.

Veríme, že tieto školy budú pre ostatné inšpiráciou, a že sa nám spoločne podarí dosiahnuť pozitívnu zmenu v našom okolí.

07.06.2017
Druhý júnový víkend patrí už tradične parkom a záhradám. Na Slovensku sa jedná už o 10. ročník, kedy si môžu záujemci nevšednej turistiky prezrieť zaujímavé prírodné miesta. Niektoré parky a záhrady sú otvorené iba počas týchto pár dní, ako aj ukážková prírodná záhrada v Ivanke pri Dunaji.
06.06.2017
Šéf envirorezortu László Sólymos pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia (5. júna) odovzdal 31 ocenení za mimoriadne výsledky a dlhodobé aktivity v ochrane a starostlivosti v tejto oblasti. 

Medzi ocenenými sme boli aj my s programom Zelená škola. Cenu prebrala za celý tím programu naša kolegyňa Miroslava Piláriková. V Zelenej škole sme veľmi hrdí na to, že dokážeme takto spoločne robiť kroky k pozitívnej zmene a je za nami vidieť vyšliapanú cestu. Pridajte sa na tento chodník a môžete nás následovať :)

 

Ak chcete teda aj Vy byť súčasťou zmeny a prispieť tak aj k ochrane životného prostredia a zodpovednému správaniu sa, neváhajte sa zaregistrovať do programu už dnes. Registrácie tu.

 

Viac o odovzdávaní cien TU.

30.05.2017
Aj tento rok nájdete Zelenú školu v "Pedagogicko - organizačných pokynoch na školský rok 2017/2018". Na stránke č. 17 je odporúčaná ako program na podporu rozvoja environemntálnej výchovy a výchovy k trvalo udržateľnému rozvoju.    Všetko nájdete priamo v dokumente "Pedagogicko organizačných pokynov": http://www.minedu.sk/data/att/11654.pdf    Do programu sa môže zapojiť každá materská, základná a stredná škola na Slovensku, ktorá sa do 15. septembra 2017 zaregistruje nahttp://www.zelenaskola.sk/rocnik1718    
18.05.2017
V dnešnej dobe problém so spracovaním elektroodpadu narastá. Masívna produkcia elektrospotrebičov, znížená cena predaja, pocit prestíže a náš súčasný spôsob života neustále zvyšujú dopyt po novom tovare, na čo dopláca celé životné prostredie a najviac krajiny globálneho juhu. Z tých sa totižto stávajú skládky toxického a nebezpečného odpadu.

 

Rozhodli sme sa preto so spoločnosťou SEWA tejto problematike venovať väčšiu pozornosť a pre základné a stredné školy sme pripravili možnosť zapojiť sa v školskom roku 2017/2018 do celoslovenského projektu "ElektroOdpad - Dopad".

Cieľom projektu je oboznámiť žiakov a ostatných členov školskej komunity so životným cyklom elektroodpadu a vytvorenie školskej „siete informácií“, kde budú mladí ľudia samostatne viesť vzdelávanie pre svoju školskú komunitu. Dozvedia sa, čo musí byť použité pri výrobe televízora, mobilu či chladničky, ako sa dané suroviny získavajú, alebo aké sú environmentálne riziká, ktoré tieto spotrebiče spôsobujú pri ich vyhodení do komunálneho odpadu. Veríme, že po získaní dostatočného množstva informácií a pochopení súvislostí začneme meniť naše konanie k zodpovednejšiemu správaniu sa a ohľaduplnosti voči svojmu okoliu.

 

Preto, ak aj Vy chcete mať na svojej škole...
 • akčných žiakov a expertov,
 • zberné nádoby/kontajnery na drobný elektroodpad a vyriešiť podmienky jeho vývozu,
 • rozšíriť rovesnícke vzdelávanie a zapájať komunitu do diania na vašej škole,
 • informovať o škodlivosti a nebezpečnosti elektroodpadu...

       ...zapojte sa do projektu už dnes!

Ako sa registrovať...?

Registrácia je možná do 21. júna 2017. Vyplňte tento Registračný formulár a zašlite nám MOTIVAČNÝ LIST (pripojíte ho v registračnom formulári). O výbere 10 pilotných škôl rozhodne odborná porota do 26. júna 2017. 

 

Čo ponúkame zapojeným školám?

 • Finančná podpora vo výške 300 EUR na realizáciu vzdelávania a akčných dní na škole
 • Zberné nádoby/kontajnery a odvoz drobného elektroodpadu, zabezpečuje firma SEWA.
 • bezplatný 1-dňový kurz pre školy „Tajný život elektroodpadu“ vo Zvolene
 • bezplatný 1-dňový kurz pre školy „Elektroodpad u nás doma“ vo Zvolene

 

Čo budeme od zapojených škôl požadovať?

 • vytvorenie akčného tímu zloženého z 1 učiteľa a 2 žiakov
 • účasť na vyššie spomenutých dvoch kurzoch realizovaných CEEV Živicou
 • školské tímy vyškolia čo najväčšie množstvo žiakov – rovesníkov v danej téme
 • zber drobného elektroodpadu
 • realizáciu „akčného dňa“ v rámci osláv Dňa Zeme
 • zapojenie školskej aj mimoškolskej komunity

Členovia tímu zložení z 1 učiteľa a 2 žiakov budú mať za úlohu vytvoriť rovesnícke vzdelávanie na tému elektroodpad. Základné teoretické vedomosti, lektorské zručnosti a motivačné techniky vrátane pripravených podporných materiálov – pracovných listov aj teoretických východísk im budú predvedené na úvodnom jednodňovom kurze.

Na dosiahnutie čo najlepšieho výsledku búdu mať školské tímy za úlohu vyškoliť čo najväčšie množstvo žiakov - rovesníkov v danej téme. Na záver bude úlohou tímov vytvoriť „akčný deň“ v rámci osláv Svetového dňa Zeme, v ktorom ukážu svojej komunite (rodičia, učitelia, nepedagogický personál, priatelia školy), čo sa o danej téme dozvedeli.

Partnerom projektu je spoločnosť SEWA, ktorá má na starosti zber a likvidáciu elektroodpadu. Viac o spoločnosti nájdete aj na www.sewa.sk.

 

Viac informácií o projekte ako aj základné záväzky školy zapojenej v projekte prikladáme do prílohy.

Kontaktná osoba:

Jana Udvardiová, udvardiova@zivica.sk, +421 905 391 534

 

 

 

Partner projektu:

PrílohaVeľkosť elektroodpad-dopad.pdf360.91 KB zakladne_zavazky_skoly_voci_ceev_zivica_pri_vstupe_do_projektu_elektroodpad.pdf356.74 KB