Zdanie môže klamať

Autor: František Cimerman, Technická univerzita Zvolen
Vložil/a Julia-Klaudia Knižková dňa 31.03.2012

Predstavte si, že prechádzate mestom Ružomberok. Ako prvé vám do oka padnú vysoké komíny ružomberských papierní, ktoré majú v tomto meste viac ako stotridsať ročnú tradíciu. V globále ľudia vnímajú papierne negatívne.

Podstatné sa pre nás stáva veľké množstvo vypúšťaného plynu do ovzdušia. V úzkej kotline to pôsobí veľmi znečisťujúco. Zdanie ale môže klamať. Väčšina vypúšťaného plynu je vodná para. Je len jeden komín, cez ktorý je vypúšťaný odpadový plyn. Aj ten je konštruovaný tak, aby bol rozptyl emisií, ktoré sa nezachytia vo filtroch, čo najväčší.

Prašnosť v meste je prisudzovaná aktivite závodu. No pozrime sa na to aj z iného pohľadu. Mesto nemá obchvat, ktorý by odľahčil mestskú dopravu. Výfukové plyny z osobných a nákladných áut ktoré premávajú bezprostredne blízko obytnej zóny sa tu držia pomerne ľahko. Ďalej asi pätina obytných domov vykuruje pevným palivom. Predpokladáme, že komíny nemajú zabezpečené filtrami, ktorými by dokázali eliminovať emisie a popolček, čo sa dostáva do ovzdušia. Pritom papierne dodávajú teplo pre dve tretiny domácností v Ružomberku a ako tvrdí Ľubomír Čech, manažér pre komunikáciu, dokázali by vykúriť aj celý Ružomberok. Navyše toto teplo získavajú zo spaľovania drevenej kôry, ktorá ostáva ako odpad z privezeného dreva.

Mnohé firmy vynakladajú veľké úsilie, aby pomohli nášmu životnému prostrediu, ľudia však o tom nevedia. Nemajú odkiaľ. Novinárov na Slovensku evidentne nezaujímajú ,,pozitívne a ekologické“ témy.

A povedzme si na rovinu: kto z nás by sa dokázal zriecť papiera a tepla? Pravdepodobne nikto. Preto sa musíme zmieriť s tým, že pri každej produkcii vznikajú odpadové látky. Ich množstvo môžeme ako spotrebitelia ovplyvniť aj my sami.

Autorky: Júlia Klaudia Knižková, Gymnázum P. O. Hviezdoslava, Kežmarok; Veronika Selecká, Technická univezita Zvolen

Prečítajte si aj ďalšie články z ružomberskej exkurzie:

Fotoreportáž: Ako sa "varí" papier

Od dreva k papieru zelenou energiou

Priložené obrázky
Autor: František Cimerman, Technická univerzita Zvolen