Chceme patriť medzi lepších?

Ilustrácia: Terézia Ježíková, absolventka Technickej univerzity vo Zvolene
Vložil/a Timea Horvathova dňa 31.03.2012

Najväčším problém Ihlian je podľa starostu Jána Turka likvidácia odpadu. Na uliciach sa nachádzajú odpadky, ale vo veľmi malom množstve. Je to aj vďaka aktivačným prácam, ktoré podniecujú obyvateľov podieľať sa na čistote obce.

Musíme pochváliť miestnych obyvateľov, že na separáciu odpadu v ich dedine reagovali kladne. Aj keď sú vedení k triedeniu, vravia, že je s ním trápenie. Problém je hlavne v nízkej kvalite vriec určených na rôzne druhy odpadu. Nie sú vraj dostatočne odolné, pri manipulácii sa ľahko poškodia, nehovoriac o nízkej hygiene pri vratných vreciach. Preto by bolo potrebné poskytnúť obyvateľom aj iné možnosti ako triediť odpad, napr. vymeniť igelitové vrecia (ktoré znečisťujú životné prostredie) za väčšie nádoby, ktoré budú spĺňať svoj účel – separovanie odpadu. 

Pilotný projekt v obci Ihľany na vybudovanie zberného dvora by mal podporiť miestnych ku zberu a separovaniu odpadu priamo v ich domácnostiach. V zbernom dvore by sa dotriedil a následne vyvážal do blízkeho mesta Spišská Belá. Projekt si zaslúži uznanie, no v súčasnosti ešte nie je zrealizovaný a už dnes je zrejmé, že do plánovaného termínu v roku 2013 to určite nestihnú. Ak by sa starostovi podarilo ho urýchliť, pomôže to obci vyčistiť okolie a zlepšiť životnú úroveň obyvateľov. V zbernom dvore by navyše našli prácu dvaja zamestnanci a sezónne aj brigádnici. 

Médiá často prezentujú Rómov ako tých, čo znečisťujú životné prostredie. Obyvatelia Ihlian však pôsobia poriadkumilovne a väčšina z nich vie, že ak si platia za odpad, je zbytočné ho hádzať do rieky. Odpadky v miestnom potoku pochádzajú zo susednej obce Jurské, ktorá je v porovnaní s Ihľanmi pomerne znečistená. Riešením by mohol byť spoločný projekt zameraný na vyčistenie okolia. Aj Jurčania si musia uvedomiť, že odpad má vplyv na ich zdravie, na zdravie ich detí, na životné prostredie a na kvalitu života v obci.

Riešenie problémov s nelegálnymi skládkami je však predovšetkým na pleciach obce. Starosta musí byť hybnou silou, ktorá dokáže presvedčiť obyvateľov a vtiahnuť do riešenia problémov aj ostatné príslušné orgány štátnej správy. Tie by mali vyšetriť napríklad to, kto je pôvodcom čienych skládok.

Ukazuje sa, že aj v tomto prípade nejde len o environmentálny problém. Ten sa javí ako vrchol ľadovca, pod ktorým je schovaná hlbšia problematika rómskych komunít. Život mnohých Rómov je poznačený zlým bývaním, nezamestnanosťou či nízkym vzdelaním. Ak človek žije na hranici chudoby, nerieši, čo sa stane s jeho odpadom.

Problém separácie odpadov sa však netýka len Rómov. Správna výchova a motivácia napovie, že riešenie problému s likvidáciou odpadu nie je v separovaní a recyklácií, ale v znižovaní jeho množstva. A to môžeme ovplyvniť aj my sami!

Autorky: Timea Horváthová, Bibiána Jankurová, Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Kežmarok

Prečítajte si aj ďalšie články z exkurzie do Ihlian:

Obec si Rómovia čistia sami

Anketa: Ako sa v Ihľanoch nakladá s odpadom?

Starosta Ihlian: Výchova ľudí je prvoradá

Fotoreportáž: Najčistejšia rómska obec

Priložené obrázky
Ilustrácia: Terézia Ježíková, absolventka Technickej univerzity vo Zvolene