Obec si Rómovia čistia sami

Vložil/a Helena Lešundáková dňa 30.03.2012

,,Ihľany sú najčistejšia rómska obec na Slovensku,“ tvrdí jej starosta Ján Turek. Motivuje rómskych obyvateľov k ochrane životného prostredia a mení názory ľudí na toto etnikum.

IHĽANY. Minulý týždeň navštívili Mladí reportéri pre životné prostredie obec Ihľany. Hoci z celkového počtu obyvateľov tvorí tri štvrtiny rómska menšina, predsudky museli ísť bokom. Cieľom našej návštevy bolo zistiť viac o prístupe rómskej populácie k životnému prostrediu a jeho ochrane. 

Podľa starostu je najväčším problémom obce likvidácia odpadu. Preto obec v budúcnosti plánuje výstavbu zberného dvora, ktorý by napomohol ku kvalitnému separovaniu odpadov. O spoluprácu s vývozom odpadu požiadali susedné mesto Spišská Belá, ktoré im vyhovelo. Tri štvrtiny nákladov na vybudovanie zberného dvora by mala poskytnúť  Európska únia, dvadsať percent zabezpečuje štát a zvyšných päť percent pripadá na obec. Predpokladaný termín ukončenia výstavby je rok 2013. O čistotu v obci sa starajú miestni rámci aktivačných prác.

Ihľany sú zabezpečené vodovodom, kanalizáciou a čističkou odpadových vôd, čo je v porovnaní s okolitými obcami veľkým pozitívom. Študentov sprevádzali mieste terénne pracovníčky. Mali tak možnosť zoznámiť sa s okolím a vypočuť si názory obyvateľov. To, že si aktivity miestneho starostu obyvatelia vážia, nám potvrdzuje aj výrok staršej pani: ,,Keby sme s ním neboli spokojní, nevolili by sme ho po tretíkrát.“ 

Autorky: Hela Lešundáková a Lydka Pompová, Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Kežmarok

Prečítajte si aj ďalšie články z exkurzie do Ihlian:

Fotoreportáž: Najčistejšia rómska obec

Anketa: Ako sa v Ihľanoch nakladá s odpadom?

Starosta Ihlian: Výchova ľudí je prvoradá

Chceme patriť medzi lepších?