Aj Trenčania už majú ekomapu!

Vložil/a tomas furak dňa 20.04.2011

Jedným z podujatí na včerajšom Dni Zeme bola aj súťaž vo vyhľadávaní environmentálne významných bodov v mape Trenčianskeho kraja. Ekomapu včera Trenčanom slávnostne odovzdalo Centrum environmentálnych aktivít.

Projekt Ekomapa iniciovalo Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živicaz Bratislavy v spolupráci s firmou Microsoft. Prvou aplikáciou bola ekomapa Bratislavského kraja v roku 2010, neskôr bola vytvorená aj ekomapa Trenčína.


Účelom týchto máp je vytvoriť webovú aplikáciu, v ktorej by boli zachytávané rôzne evironmentálne objekt tak, aby bežnému užívateľovi poskytovali informácie o chránených oblastiach, bioobchodoch, zberných dvoroch, ekoskládkach, automatoch na mlieko a pod. V praxi má tento projekt verejnosti priniesť všetky informácie uľahčujúce šetrné a ekologické správanie.

Do projektu trenčianskej Ekomapy bolo zapojených 11 škôl z celého kraja. Študenti „na vlastnú päsť“ vyšli do ulíc, vyhľadávali a pomocou GPS zakresľovali do ekomapy miesta, ktoré tam patria. Okrem informačného účelu má teda projekt aj obrovskú vzdelávaciu funkciu.


Pre ďalšie zaujímavosti sme išli priamo k zdroju - za riaditeľom Centra environmentálnych aktivít Trenčín, ktoré ekomapu Trenčianskeho kraja vytvorilo. Na otázku, v čom vidí najväčší prínos ekomáp, nám odpovedal Richard Medal:
„Za najzaujímavejšie považujem predovšetkým informácie o odpadoch, možnostiach zbavovania sa špecifického odpadu, napríklad autobatérií,“ vyjadril sa Medal k večnej otázke odpadov. „Takisto sú zaujímavé možnosti alternatívneho stravovania, napríklad vegetariánske kuchyne, bio reštaurácie a podobne.“ V prvom rade je ale podľa neho ekomapa aplikáciou pre ľudí, ktorí sami hľadajú ekologické alternatívy bežného správania sa.


Viac informácii o tomto projekte nájdete tu

Tomáš Furák, Martina Balajová, Barbora Hôrková