ENVIRO žurnál

02.11.2020

Dračia studňa je chránená prírodná pamiatka v Bielych Karpatoch s vodopádmi, ktoré vyniknú nielen na jar po roztopení snehov, ale aj v zime, kedy sa tu tvoria krásne ľadové cencúle. Napriek tomu, že ide o prírodný výtvor s najvyšším 5. stupňom ochrany, nepodarilo sa zamedziť poškodzovaniu penovca bezohľadnými ľuďmi, ktorí si odlamujú kúsky vzácneho kameňa a odnášajú ich do svojich domovov. Voda sa taktiež postupne kvôli klimatickej zmene vytráca. Dokedy tak budeme môcť obdivovať tento skvost prírody? 

02.11.2020

K úprave studničky sa musí pristupovať citlivo. Predovšetkým je nutné si uvedomiť, že v studničke žije veľké množsto živočíchov a prameň nie je určený len pre ľudí. Vybetónovaním jej okolia zmenším možnosť, aby vo vlhkom prostredí žili zvieratá, ktoré nám často určujú aj kvalitu vody. V mestách si však tento fakt ľudia neuvedomujú dostatočne a zo studničiek sa vytráca život. 

02.11.2020

PET fľašu musíme pred vyhodením do kontajnera na plasty vyčistiť od etikety a odstrániť z nej vrchnák. OMYL! PET fľaše pokojne odhoďte i s etiketou a vrchnákom. Obidve veci budú pri ďalšom spracovaní z fľaše odstránené. A nezáleží na tom, či je etiketa papierová alebo plastová. Čo je však dôležité – fľašu pred vyhodením stlačte, aby ste z nej odstránili vzduch a tým zmenšili jej objem. Fľaše majú síce nízku hmotnosť, ale ak nie sú stlačené, v kontajneri zaberajú zbytočne veľa miesta a potom platíte hlavne za odvoz vzduchu. 

02.11.2020

Rastliny zastupujú prírodu v našich domácnostiach a majú v nich nezastupiteľné miesto. Tešia nás nielen pri pohľade na ne, ale priaznivo vplývajú priamo na kvalitu nášho života. Rastliny v interiéri majú okrem neodmysliteľnej estetickej funkcie aj tú praktickú. Vďaka procesom fotosyntézy vytvárajú kyslík a okolité prostredie zbavujú nežiaducich látok, akými sú rôzne nečistoty a prach, tiež škodlivé toxíny z čistiacich prostriedkov, lakov a farieb, ktoré nás denno-denne obklopujú. Je potvrdené, že niektoré rastliny dokážu pohltiť až 90 % týchto nečistôt.

Čo nám však dá umelá rastlina? 

02.11.2020

Cigaretové ohorky patria k najčastejším odpadom, ktoré môžeme nájsť len tak pohodené na ulici. Sú doslova všade. Zostávajú bilióny cigaretových filtrov, z ktorých iba jedna tretina je odhodená do koša. Zvyšok končí pohodených na chodníkoch, v tráve a pod oknami. Človek si ich však začne pod nohami všímať až vtedy, keď ho k tomu donútia okolnosti. Ako je napríklad celosvetová pandémia korona vírusu. Cigaretové ohorky totiž často berú do rúk malé jedno či dvojročné deti. Obyčajné "špaky" môžu preniesť vírus aj na deti a následne na ich rodičov. Urobme teda všetko preto, aby špaky z našich chodníkov zmizli. 

02.11.2020

V meste Nová Dubnica boli postupne počas posledných rokoch vybudované nové stojiská na odpadkové koše. Tie konečne získali svoje stále miesto a veľké kontajnery sa konečne nepresúvali z jedného miesta na druhé. Vďaka tomu sa aj na určitý čas zminimalizoval odpad v okolí týchto kontajnerov. Avšak, iba na chvíľu. Ľudia si veľmi rýchlo zvykli, že novovybudované miesta pre odpadkové koše majú podľa nich nahradiť zberný dvor. Preto sa na stojiskách často nachádza objemný odpad. Samotné stojiská potom vyzerajú nevzhľadne a ufúľano. Vznikajú z nich malé smetiská, ktoré mestské služby majú často problém udržiavať čisté. A keď sa k tomu pridajú ešte aj bežné odpadky ľudí, ktorí nevedia trafiť do kontajnera, tak tieto stojiská zrazu strácajú význam. 

02.11.2020

Nielen potraviny či nápoje, ale aj lieky majú svoj dátum spotreby. Kam však s nimi? Pomôžu Vám v každej lekárni. Nespotrebované lieky nemožno likvidovať ako bežný komunálny odpad ani verejnou kanalizáciou splachovaním do výlevky alebo toalety. Nielen lieky viazané na lekársky predpis, ale aj voľnopredajné, prípadne veterinárne lieky po vyradení z použitia patria medzi nebezpečný odpad a ako taký musia byť špecifickým spôsobom likvidované. Ak sa táto zásada nedodrží, môžu ich zložky kontaminovať pôdu alebo podzemné vody. Chemikálie uvoľnené z liekov pri ich nevhodnej likvidácii majú pri dlhodobej expozícii výrazný vplyv na zdravie ľudí a zvierat aj pri nízkych koncentráciách. Preto je dôležité, aby skončili v správnych rukách lekárničky či lekárnika. 

02.11.2020

Hovorí sa, že pes je najlepší priateľ človeka. Ale správame sa k nim tak ako si skutočne zaslúžia? V roku 2019 konečne vstúpil do platnosti zákon, že na Slovensku nemôže byť pes držaný na reťazi. Tie však postupne vystriedali často malé, nepohodlné koterce, klietky či mreže. Za ne pcháme tieto zvieratá vždy, keď na ne nemáme čas. Namiesto toho, aby sme sa ich naučili vycvičiť a skrotiť ich temperament. 

02.11.2020

Obchod, ktorý neláka na zľavy. Obchod, ktorý ponúka minimum tovaru. To preto, lebo človek toho v skutočnosti veľa nepotrebuje. Takéto pultové predajne sa v minulosti nachádzali po celom Slovensku. Dnes postupne zanikajú a nahrádzajú ich veľké obchodné reťazce, ktorým nemôžu malé obchody konkurovať. 

02.11.2020

Aj Vám sa už stalo, že ste po zaplatení dostali v obchode odmenu za nákup? To určite poteší, no zvyčajne nejde o nevyhnutné veci, ale o zbytočnosti. Veľké reťazce sa snažia prilákať zákazníkov aj cez zbytočné detské hračky, ktoré zaplavujú detské izby a po pár dňoch končia zabudnuté, stratené či pohodené hocikde. Ich výroba a najmä prevoz z Ázie majú pritom veľký dopad na životné prostredie. Je to však predmet, ktorý potrebujeme? Nebolo by lepšie, keby obchodné reťazce dávali zákazníkom za odmenu výrobky od lokálnych farmárov? 

02.11.2020

A vykúrené teplo ide von! Vetranie je dôležité, ale treba sa naučiť ako správne vetrať v zimnom období. Určite neotvárajte okná či dvere, keď máte zapnuté radiátory. Uniká drahocené teplo, ktorého výroba výrazne ovplyvňuje aj životné prostredie. Vetrajme teda s rozumom! 

02.11.2020

Toto nie je jazero. Ide o umelo vybudovanú nádrž, jedna z mnohých, ktoré vyrástli v novej sídliskovej štvrti v Novej Dubnici. Sídlisko vyrástlo na kopci nad mestom napriek tomu, že ochranári boli proti výstavbe. Báli sa totiž toho, že vybetónovaním kopca nebude mať dažďovú vodu čo spomaľovať. A tak sa aj stalo. Mesto pod novým sídliskom zrazu trápia povodne z prívalových dažďov a investor sa snaží vodu zachytiť vo viacerých nádržiach. Stále sa mu to však nedarí a nádrže sú často plné. Voda zaplavuje mesto Nová Dubnica po každom väčšom daždi. 

02.11.2020

Doma  pri varení vždy zakrývame hrniec pokrievkou. Urobil som pokus. Do dvoch rovnakých hrncov som nalial také isté množstvo vody. Voda v hrnci s pokrievkou zovrela o 1 minútu a 31 sekúnd rýchlejšie. Experimentom som dokázal, že pokrievka šetrí energiu, životné prostredie a aj našu peňaženku.

02.11.2020

Doma sme mali v zásobe málo chleba. Kúpiť sme si ho nemohli ísť, pretože moja rodina bola v povinnej karanténe. Moja mama je veľmi šikovná a vie si poradiť v každej situácii - chlieb upiekla. Takže náš chlieb necestoval a neznečistil životné prostredie prepravou. Celá rodina sme spoznali, že čerstvo upečený chlieb krásne vonia. A bol oveľa lepší ako z obchodu.

02.11.2020

Lockdown priniesol aj pozitíva pre prírodu. Hroby blízkych nenavštívilo veľa ľudí z rôznych častí Slovenska, ktorí prinášajú plastové vence, kytice... Obyvatelia Vlčkoviec pred Dušičkami hroby zdobia tradične - živými chryzantémami. Je dobré sa zamyslieť nad tým, čo na hroby nosíme ešte pred kúpou.