28.11.2019
Žiaci a študenti z dvanástich škôl sa stretli v stredu, 27. novembra, na video workshope v Trenčíne. Jeho cieľom bolo naučiť žiakov vytvárať a spracovávať videá. Workshop viedol skúsený lektor Marek Janičík.

ENVIRO žurnál

15.03.2018
Človek si vždy vie poradiť. Nechceme vidieť odpad? Skryme ho!
15.03.2018
Mikroténové vrecká sú azda najbežnejším a najpoužívanejším plastovým produktom na svete, ktorý predstavuje obrovskú ekologickú záťaž. Alternatívou sú napríklad vrecká z prírodného materiálu tzv. „Frusacky“, ktoré sú kompostovateľné.
15.03.2018
Znečistenie okolia vodných tokov na Slovensku je viditeľné najmä po zime. Topiaci sa sneh odkrýva brehy a ukazuje ľuďom ich úctu k najvzácnejšej tekutine na Zemi.          
15.03.2018
Odpad existuje, odkedy existuje život. V prírode sú odpady zvierat či rastlín surovinami pre ďalšie organizmy. Odpad, ktorý vzniká v dôsledku ľudskej činnosti predstavuje výrazný problém. Doposiaľ sa nenašiel žiaden odberateľ, ktorý by ho prirodzenou cestou vedel spracovať a zužitkovať bez zvyšku.
15.03.2018
O nebezpečenstve fajčenia cigariet sa hovorí často, o hrozbách spôsobených cigaretovými ohorkami omnoho menej. Podľa istej štúdie sa pritom ich nebezpečenstvo pre životné prostredie vyrovná toxickému odpadu, ako sú batérie, alebo staré elektronické prístroje.
15.03.2018
Recykláciou hliníka sa ušetrí až 95% energie potrebnej na jeho výrobu z hliníkovej rudy – bauxitu. Medzi najväčších znečisťovateľov životného prostredia patria práve hlinikárne.
15.03.2018
Slovensko zaostáva v recyklovaní obalov zo skla za ostatnými krajinami EÚ.  Nedokážeme recyklovať ani 40 percent obalov zo skla, pričom európsky priemer je viac ako 68 percent.
15.03.2018
Škoda že stromy nie sú ako rieka. Plávali by čo najďalej od nezodpovedných ľudí.
15.03.2018
Príroda nám ponúka nevyčerpateľný zdroj krásy. Všetka krása sveta vytvorená ľudskou činnosťou je ale pominuteľná a časom stratí svoj lesk i slávu.
15.03.2018
Žuvačky sú celosvetovým problémom, nájdeme ich v moriach, čakárňach, na cestách, na chodníkoch,...  Žuvačky sa dostali aj do malých miest ako je napríklad Nová Dubnica, neďaleko Trenčína.
15.03.2018
Ak sa ľudstvo nespamätá, aj o takéto prírodné krásy v  dôsledku globálneho oteplovania, môžeme príjsť...
14.03.2018
Príroda je ako minca. Má peknú stranu ale aj tú škaredú...​
13.03.2018
Z diaľky to vyzerá ako smaragdy v lese. Ale z tohto sa ľudia predsa nemôžu tešiť ! A to v obci, kde každá domácnosť môže plasty zbierať do vlastnej zbernej nádoby od obecného úradu. Tak kde je vlastne chyba?
13.03.2018
To, čo ľudia „darujú“ vode, im voda opäť vráti. Ale ako dlho sa ešte rieka vydrží brániť?
13.03.2018
Vzduch. Nevidíme ho, nevieme ho chytiť, často ho ani nevnímame, ale život bez neho nie je možný. Toto „vydychujú“ komíny  domčekov celej doliny. Čo teda vdychujú ľudia?