02.12.2018
Voňavé bylinky, malé záhradky a zelené stromy sa v centre mesta už často nevidia. 11 SDG cieľ ktorý hovorí o Udržateľných mestách a obciach našiel svoje uplatnenie aj v mysliach ľudí z komunitného centra Priestor. Znečistený a zabudnutý roh ulice zmenili na Zelený Priestor. Podľa slov Mirky Sabovej Dudášovej je KC Priestor, nielen fyzický, ale aj mentálny priestor na inšpirovanie sa a získanie novej sily. A inšpirácia na tvorbu sa výborne čerpá najmä vonku. Práve preto vznikol Zelený Priestor. O ceste k dobrovoľnícky vytvorenému kúsku zelene v našom meste nám Mirka porozpráva v dnešnom rozhovore.
Čo je to Priestor?

ENVIRO žurnál

27.03.2017
História nás učí, tak počúvajte !
27.03.2017
Separácia v obci Hatné.
27.03.2017
Chceme čistú obec.
27.03.2017
Je len ne tebe, ako sa rozhodneš.
27.03.2017
Zberný dvor.
27.03.2017
Čo s nepotrebnými liekmi z domácnosti ?
26.03.2017
Prinášame video, ktorého posolstvo je idea malých skutkov. Tým by sme chceli povedať, že aj maličkosť môže mať veľký dopad do budúcnosti, pretože ak sa spojí milión maličkostí, je to jeden veľký čin.
01.01.2017
Náš tím sa tentokrát rozhodol preveriť, aká je situácia malých bio-farmárov a bio-fariem na Slovensku.
01.01.2017
Reportáž z návštevy Biofarmy a bylinkovej farmy v Podskalí 
10.12.2016
Mladí reportéri sa boli pozrieť na triediacej linke v Púchove. Zároveň sa spýtali p. Ing. Ladislava Halasa na informácie o triedení plastov v Púchove. Tiež si na vlastnej koži vyskúšali na 2 hodiny triedenie odpadu. 
21.06.2016
Ukončenie tohtoročnej kampane Litter Less na Slovensku v podobe krátkych televíznych novín :)
16.06.2016
Snažil som sa ukázať, ako na workshope v Liptovskom hrádku speje čas.
16.06.2016
Našou reportážou sme chceli informovať o kampani Litter Less.