01.05.2019
Učiteľské povolanie bolo jeho snom už od detstva. Neznášal matematiku a fyziku, ale venoval sa prírodovedným predmetom. Dnes vyučuje biológiu a geografiu a dostal sa medzi top 10 učiteľov Slovenska.

ENVIRO žurnál

27.03.2017
História nás učí, tak počúvajte !
27.03.2017
Separácia v obci Hatné.
27.03.2017
Chceme čistú obec.
27.03.2017
Je len ne tebe, ako sa rozhodneš.
27.03.2017
Zberný dvor.
27.03.2017
Čo s nepotrebnými liekmi z domácnosti ?
26.03.2017
Prinášame video, ktorého posolstvo je idea malých skutkov. Tým by sme chceli povedať, že aj maličkosť môže mať veľký dopad do budúcnosti, pretože ak sa spojí milión maličkostí, je to jeden veľký čin.
01.01.2017
Náš tím sa tentokrát rozhodol preveriť, aká je situácia malých bio-farmárov a bio-fariem na Slovensku.
01.01.2017
Reportáž z návštevy Biofarmy a bylinkovej farmy v Podskalí 
10.12.2016
Mladí reportéri sa boli pozrieť na triediacej linke v Púchove. Zároveň sa spýtali p. Ing. Ladislava Halasa na informácie o triedení plastov v Púchove. Tiež si na vlastnej koži vyskúšali na 2 hodiny triedenie odpadu. 
21.06.2016
Ukončenie tohtoročnej kampane Litter Less na Slovensku v podobe krátkych televíznych novín :)
16.06.2016
Snažil som sa ukázať, ako na workshope v Liptovskom hrádku speje čas.
16.06.2016
Našou reportážou sme chceli informovať o kampani Litter Less.