03.10.2019
Rovesnícke vzdelávanie, diskusie o klimatickej kríze, bicyklová výzva či nízkouhlíkový obed. Aj takto vyzeral 20. september v školách zapojených do projektu OBJEKTív 21.

ENVIRO žurnál

16.03.2018
Niektorí fajčiari vraj nemajú srdce. Tento fajčiar si ho vytvoril zo špakov cigariet. Tomu sa hovorí láska k závislosti. 
15.03.2018
Žuvačky v architektonicky chránenom meste Nová Dubnica doslova zamorili chodníky okolo námestia. Ich stav je taký alarmujúci, niektoré sa totiž dokonca spájajú do súhvezdí a o chvíľu môžu vytvoriť svoj vlastný vesmír. 
15.03.2018
Topánky a oblečenie, ktoré vyzeli vo výklade v obchode inak. Teraz sa dostali do výkladu hamby, ktorý odzkadluje hlúposť a nezodpovednosť spoločnosti.
15.03.2018
Človek si vždy vie poradiť. Nechceme vidieť odpad? Skryme ho!
15.03.2018
Mikroténové vrecká sú azda najbežnejším a najpoužívanejším plastovým produktom na svete, ktorý predstavuje obrovskú ekologickú záťaž. Alternatívou sú napríklad vrecká z prírodného materiálu tzv. „Frusacky“, ktoré sú kompostovateľné.
15.03.2018
Znečistenie okolia vodných tokov na Slovensku je viditeľné najmä po zime. Topiaci sa sneh odkrýva brehy a ukazuje ľuďom ich úctu k najvzácnejšej tekutine na Zemi.          
15.03.2018
Odpad existuje, odkedy existuje život. V prírode sú odpady zvierat či rastlín surovinami pre ďalšie organizmy. Odpad, ktorý vzniká v dôsledku ľudskej činnosti predstavuje výrazný problém. Doposiaľ sa nenašiel žiaden odberateľ, ktorý by ho prirodzenou cestou vedel spracovať a zužitkovať bez zvyšku.
15.03.2018
O nebezpečenstve fajčenia cigariet sa hovorí často, o hrozbách spôsobených cigaretovými ohorkami omnoho menej. Podľa istej štúdie sa pritom ich nebezpečenstvo pre životné prostredie vyrovná toxickému odpadu, ako sú batérie, alebo staré elektronické prístroje.
15.03.2018
Recykláciou hliníka sa ušetrí až 95% energie potrebnej na jeho výrobu z hliníkovej rudy – bauxitu. Medzi najväčších znečisťovateľov životného prostredia patria práve hlinikárne.
15.03.2018
Slovensko zaostáva v recyklovaní obalov zo skla za ostatnými krajinami EÚ.  Nedokážeme recyklovať ani 40 percent obalov zo skla, pričom európsky priemer je viac ako 68 percent.
15.03.2018
Škoda že stromy nie sú ako rieka. Plávali by čo najďalej od nezodpovedných ľudí.
15.03.2018
Príroda nám ponúka nevyčerpateľný zdroj krásy. Všetka krása sveta vytvorená ľudskou činnosťou je ale pominuteľná a časom stratí svoj lesk i slávu.
15.03.2018
Ak sa ľudstvo nespamätá, aj o takéto prírodné krásy v  dôsledku globálneho oteplovania, môžeme príjsť...
14.03.2018
Príroda je ako minca. Má peknú stranu ale aj tú škaredú...​