Témou YRE súťaže 2022 je biodiverzita

Júnový workshop na Trubárke ako odmena pre ocenených reportérov. Foto: Klaudia Medalová
Vložil/a admin dňa 04.02.2022

Pravidlá súťaže zostávajú tento školský rok nezmenené. V nadväznosti na Kampaň za biodiverzitu GAIA 20:30 Nadácie pre environmentálne vzdelávanie, témou roka pre súťaž Mladých reportérov je ochrana prírody a zachovanie biologickej rozmanitosti. V mesiaci november sa môžu reportéri zapojiť do výzvy #SpottingNature.

Uzávierka národného kola súťaže je 3. apríla 2022, uzávierka medzinárodného kola je 20. mája. Výsledky medzinárodného kola vyhlási medzinárodná kancelária v júli 2022.

Medzinárodná kancelária upozorňuje reportérov na výber vhodnej témy, šírenie príspevkov v médiách, odkazovanie na použité zdroje a prepojenie na ciele Agendy 2030.

Prioritná téma - biodiverzita

Reportéri by si mali vyberať témy, ktoré sa dotýkajú miestnej komunity / blízkeho regiónu, ideálne s presahom do ochrany prírody a podpory biodiverzity:

  • Zachovanie existujúcich lesov / význam prirodzených lesov pre zachovanie biodiverzity
  • Zachovanie / vytváranie nových verejných zelených priestranstiev alebo prírodných oblastí, napr. školské záhrady, parky..
  • Ochrana opeľovačov a hmyzu
  • Zvyšovanie povedomia o invazívnych cudzích druhoch ratlín a živočíchov a podpora iniciatív na ich odstránenie
  • Chránené územia v blízkosti školy a spojitosť s témou biodiverzity
  • Prírode blízky manažment zelene v sídlach
  • Mokrade v sídlach
  • Sídliskové komunitné záhrady
  • Prírodné záhrady (bez pesticídov, syntetických hnojív a rašeliny).
  • Budovanie úkrytov pre vtáky, ježe, jašterice...

Viac tipov v príručkách na stiahnutie Biodiverzita v meste - príklady projektov samospráv a občanov a Príručka pre zakladanie a údržbu prírodných verejných priestorov.

Spracovanie príspevku podľa metodiky štyroch krokov http://www.mladireporteri.sk/o-programe/metodiky/metodika-4-krokov

Práca Mladého reportéra sa nekončí spracovaním príspevku, podmienkou prihlásenia príspevku do súťaže je šírenie minimálne troma spôsobmi (webová stránka školy, programu YRE, sociálne siete, regionálne a národne médiá).

17 cieľov Agendy 2030

Medzinárodná kancelária odporúča účastníkom, aby pri výbere témy uvažovali o prepojení medzi ich príspevkom a jedným alebo viacerými cieľmi udržateľného rozvoja http://www.mladireporteri.sk/o-programe/sdgs.

Nech si reportéri vyberú akúkoľvek tému, vždy je nevyhnutný environmentálny uhol pohľadu. 

Citovanie zdrojov

Program YRE oceňuje akademickú čestnosť a používanie dôveryhodných zdrojov. Akékoľvek fakty, štatistiky, obrázky atď., ktoré študent použije vo svojom príspevku (článok, fotografia alebo video), by mali byť uvedené v zozname „Referencie“ na konci príspevku a odporúčané sú aj poznámky pod čiarou. Príklady, ako odkazovať na použité zdroje, nájdete v práci Trblietavý prach https://yrecompetition.exposure.co/latvia-8?source=share-YREcompetition alebo Vypínanie svetiel v noci https://yrecompetition.exposure.co/switzerland-1.

Kampaň za biodiverzitu GAIA 20:30 – výzva #SpottingNature

V septembri 2021, v spolupráci s organizáciou UNESCO, odštartovala Nadácia pre environmentálne vzdelávanie so sídlom v Kodani (fee.global) veľkú kampaň za biodiverzitu GAIA 20:30. Jej cieľom je povzbudiť komunity, aby sa aktívne podieľali na ochrane prírody. Cieľom kampane je zvyšovať povedomie o otázkach biodiverzity, vytvárať a šíriť vzdelávacie materiály o biodiverzite a podporiť občianske iniciatívy pre zvyšovanie biodiverzity. Až do júna 2022 sú pre študentov a pedagógov pripravené rôzne výzvy a aktivity https://www.leaf.global/campaign-calendar.

Súčasťou kampane GAIA 20:30 je aj výzva #SpottingNature, ktorá žiakov zapojených do vzdelávacích programov Eco-Schools (Zelená škola), YRE (Mladí reportéri pre životné prostredie) a LEAF (Learning About Forests) povzbudzuje, aby v mieste bydliska preskúmali biodiverzitu. Cieľom je povzbudiť mladých ľudí chodiť von a posilňovať spojenie s prírodou.

Kedy a ako sa môžete zapojiť do výzvy #SpottingNature

Termín výzvy: 1.11.-1.12.2021

Úlohou reportérov je uverejniť krátke video (do 60 sekúnd) alebo fotografiu svojho obľúbeného miesta v prírode na FB alebo IG. Príspevok by mal byť pre diváka atraktívny (prvok zábavnosti), môže zobrazovať organizmus typický pre túto oblasť a tiež  prezentovať iniciatívu alebo úsilie na obnovu ekosystému.

Príspevky treba označiť hashtagmi #SpottingNature, #GenerationRestoration a #GAIA2030.

Pre šírenie príspevku sa odporúča označiť na sociálnych sieťach (a vyzvať na zapojenie) min. troch ľudí.

Chráňme prírodu, je to aj náš domov. Foto: Klaudia Medalová