YRE AWARDS 2013 - výsledky súťaže - prezentácia

Vložil/a admin dňa 04.06.2013

Mladí reportéri z celého sveta každoročne súťažia o najlepší reportážny článok, fotografiu/fotoreportáž a video a to v troch vekových kategóriách: 11 až 14 rokov, 15 až 18 rokov, 19 až 21 rokov. Súťažiť môžu jednotlivci, školské tímy, aj mládežnícke skupiny. Potrebné je prihlásiť sa (kedykoľvek počas roka) u národného koordinátora v Centre environmentálnych aktivít (mladireporteri@mladireporteri.sk).

Základné požiadavky na príspevky (pri ich nesplnení sú automaticky vyradené zo súťaže)

  • Príspevok musí obsahovať: meno autora / autorov, ich vek, dátum predloženia práce do národnej súťaže, meno registrovanej školy alebo skupiny a krajinu;
  • Príspevok má reportážny charakter, zameriava sa na skutočný a aktuálny miestny problém a navrhuje možné riešenie;
  • Príspevok musí byť doplnený o poznámku popisujúcu, akým spôsobom bol prezentovaný na miestnej úrovni (kde bola práca publikovaná, vystavená alebo odvysielaná).

Študenti môžu do súťaže zaslať jeden alebo viacero príspevkov (článok a fotku, fotku a video...).
Práce vždy koncom apríla hodnotí národná porota a koncom mája medzinárodná porota. Porota je zložená z odborníkov z oblasti médií a životného prostredia. V medzinárodnej porote sú zástupcovia odborných organizácií, napr. Nadácia pre environmentálnu výchovu (FEE), United Nations Environment Programme, UNESCO a Európska agentúra pre životné prostredie (EEA).

Najlepšie práce sú ocenené certifikátmi a ich autori môžu byť pozvaní na medzinárodné podujatia.

YRE AWARDS 2013 - výsledky súťaže - prezentácia
YRE AWARDS 2013 - výsledky súťaže - prezentácia
YRE AWARDS 2013 - výsledky súťaže - prezentácia
YRE AWARDS 2013 - výsledky súťaže - prezentácia
YRE AWARDS 2013 - výsledky súťaže - prezentácia
YRE AWARDS 2013 - výsledky súťaže - prezentácia
YRE AWARDS 2013 - výsledky súťaže - prezentácia
YRE AWARDS 2013 - výsledky súťaže - prezentácia
YRE AWARDS 2013 - výsledky súťaže - prezentácia
YRE AWARDS 2013 - výsledky súťaže - prezentácia
YRE AWARDS 2013 - výsledky súťaže - prezentácia
YRE AWARDS 2013 - výsledky súťaže - prezentácia
YRE AWARDS 2013 - výsledky súťaže - prezentácia
YRE AWARDS 2013 - výsledky súťaže - prezentácia
YRE AWARDS 2013 - výsledky súťaže - prezentácia
YRE AWARDS 2013 - výsledky súťaže - prezentácia
YRE AWARDS 2013 - výsledky súťaže - prezentácia
YRE AWARDS 2013 - výsledky súťaže - prezentácia
YRE AWARDS 2013 - výsledky súťaže - prezentácia
YRE AWARDS 2013 - výsledky súťaže - prezentácia
YRE AWARDS 2013 - výsledky súťaže - prezentácia

YRE AWARDS 2013 - výsledky súťaže - prezentácia
YRE AWARDS 2013 - výsledky súťaže - prezentácia
YRE AWARDS 2013 - výsledky súťaže - prezentácia
YRE AWARDS 2013 - výsledky súťaže - prezentácia
YRE AWARDS 2013 - výsledky súťaže - prezentácia
YRE AWARDS 2013 - výsledky súťaže - prezentácia
YRE AWARDS 2013 - výsledky súťaže - prezentácia
YRE AWARDS 2013 - výsledky súťaže - prezentácia
YRE AWARDS 2013 - výsledky súťaže - prezentácia
YRE AWARDS 2013 - výsledky súťaže - prezentácia
YRE AWARDS 2013 - výsledky súťaže - prezentácia
YRE AWARDS 2013 - výsledky súťaže - prezentácia
YRE AWARDS 2013 - výsledky súťaže - prezentácia
YRE AWARDS 2013 - výsledky súťaže - prezentácia
YRE AWARDS 2013 - výsledky súťaže - prezentácia
YRE AWARDS 2013 - výsledky súťaže - prezentácia
YRE AWARDS 2013 - výsledky súťaže - prezentácia
YRE AWARDS 2013 - výsledky súťaže - prezentácia
YRE AWARDS 2013 - výsledky súťaže - prezentácia
YRE AWARDS 2013 - výsledky súťaže - prezentácia