Tam, kde včely nelietajú - KAD Nová Dubnica

Tam, kde včely nelietajú - KAD Nová Dubnica
Dátum a miesto podujatia: 
25.4. - 26.4. 2017, Mierové námestie Nová Dubnica
Zrealizované aktivity: 
13 - 16 hod: diskusia s miestnym včelárom na námestí v Novej Dubnici
13 - 16 hod: výstava včelých úľov na námestí v Novej Dubnici
13 - 16 hod: premietanie reportáže Mladých reportérov verejnosti
13 - 16 hod: rozdávanie letákov Mladými reportérmi o problémoch so včelami obyvateľom mesta Nová Dubnica
13 - 16 hod: rozdávanie semien medonosných rastlín zadarmo obyvateľom mesta Nová Dubnica
13 - 16 hod: rozdávanie zdravých pochutín a smoothie ochutených medom na námestí v Novej Dubnici
13 - 16 hod: kreslenie pre deti na chodník a kreslenie plagátov na tému "ochrana včiel" + výstava diel
26.4. o 14 hod: odovzdanie semien medonosných rastlín dvom továrňam v Novej Dubnici

Tam, kde včely nelietajú - tak sa rozhodli nazvať svoj komunitný akčný deň Mladí reportéri pre životné prostredie zo Súkromnej základnej škole v Novej Dubnici. Svojimi prácami sa rozhodli upriamiť pozornosť verejnosti na problém s miestnymi továrňami, ktoré zabrali miesto pre poľnohospodárske využitie, vystavali na rozľahlých plochách továrne a dostatočne nevenujú pozornosť včelám. Tie ich konaním prišli o možnosť opeľovať kvety. Preto sa skupina mladých reportérov rozhodla pomôcť týmto potrebným zvieratám a začala s osvetou priamo na Mierovom námestí v Novej Dubnici.

25.4. 2017 sa rozhodli uskutočniť pre všetkých obyvateľov akčný deň, na ktorý pozvali miestneho včelára p. Žiačika. Ten na pódiu námestia vytvoril výstavu včelích úľov, do ktorých mohol nazrieť ktokoľvek, kto išiel okolo. Pre triedy škôl vytvoril zaujímavú prednášku o živote včiel a ochotne každému okoloidúcemu podal informácie o tom ako včelám pomôcť. So sebou priniesol aj veľké množstvo včelárskych pomôcok, ktoré akciu veľmi oživili. Mladí reportéri si na námestí otvorili dva stánky: jeden, v ktorom sa premietala reportáž o spomínanom probléme, ktorú vytvorili. V tomto stánku sa zároveň zadarmo rozdávali semienka medonosných rastlín, ktoré prospejú nielen včelám, ale aj inému hmyzu. V druhom stánku sa žiaci zo Súkromnej základnej školy v Novej Dubnici rozhodli podávať zadarmo pochutiny, ktoré boli osladené iba pomocou medu. Každý, kto sa pri tomto stánku zastavil, dostal aj malú knižku so zdravými receptami, ktorú vytvorili žiaci tejto školy. Nakoľko je námestie v Novej Dubnici tvorené predovšetkým betónovými plochami, posadili Mladí reportéri v spolupráci so Zelenou školou rastliny, o ktoré sa budú celoročne starať žiaci Súkromnej základnej školy. Vo veľkých kvetináčoch nájdu obyvatelia mesta aj bylinky, ktoré si môžu aj odtrhnúť a použiť pri varení v domácnosti.

Akciu spočiatku navštívilo množstvo detí, pre ktoré boli pripravené zaujímavé aktivity: mohli sa obliecť do špeciálneho včelárskeho obleku, mohli maľovať na chodník alebo namaľovať plagát s tematikou ohrozenia včiel. Najlepšie diela boli  v ten deň vystavené na námestí. Neskôr na námestí pribudli dospelí, ktorým Mladí reportéri rozdávali nielen semienka medonosných rastlín zadarmo, ale najmä ich prostredníctvom letákov informovali o zlom stave včiel v okolí mesta.

Akčný deň však pokračoval aj nasledujúce popoludnie, keď sa skupina mladých reportérov rozhodla venovať semená medonosných rastlín aj továrňam, ktoré s nimi na projekte spolupracovali. Firmy tak môžu semená vysadiť vo svojich priestoroch a pomôžu tak ohrozeným včelám.

 

 

 

 

Mediálne výstupy na www.mladireporteri.sk
Informácie o zapojení externých a sociálnych médií
Tam, kde včely nelietajú - KAD Nová Dubnica
Tam, kde včely nelietajú - KAD Nová Dubnica
Tam, kde včely nelietajú - KAD Nová Dubnica
Tam, kde včely nelietajú - KAD Nová Dubnica
Tam, kde včely nelietajú - KAD Nová Dubnica
Tam, kde včely nelietajú - KAD Nová Dubnica
Tam, kde včely nelietajú - KAD Nová Dubnica
Tam, kde včely nelietajú - KAD Nová Dubnica
Tam, kde včely nelietajú - KAD Nová Dubnica
Tam, kde včely nelietajú - KAD Nová Dubnica
Tam, kde včely nelietajú - KAD Nová Dubnica
Tam, kde včely nelietajú - KAD Nová Dubnica
Tam, kde včely nelietajú - KAD Nová Dubnica
Tam, kde včely nelietajú - KAD Nová Dubnica
Tam, kde včely nelietajú - KAD Nová Dubnica
Tam, kde včely nelietajú - KAD Nová Dubnica
Tam, kde včely nelietajú - KAD Nová Dubnica
Tam, kde včely nelietajú - KAD Nová Dubnica
Tam, kde včely nelietajú - KAD Nová Dubnica
Tam, kde včely nelietajú - KAD Nová Dubnica
Tam, kde včely nelietajú - KAD Nová Dubnica
Tam, kde včely nelietajú - KAD Nová Dubnica
Tam, kde včely nelietajú - KAD Nová Dubnica
Tam, kde včely nelietajú - KAD Nová Dubnica
Tam, kde včely nelietajú - KAD Nová Dubnica
Tam, kde včely nelietajú - KAD Nová Dubnica
Tam, kde včely nelietajú - KAD Nová Dubnica
Tam, kde včely nelietajú - KAD Nová Dubnica
Tam, kde včely nelietajú - KAD Nová Dubnica
Tam, kde včely nelietajú - KAD Nová Dubnica
Tam, kde včely nelietajú - KAD Nová Dubnica
Tam, kde včely nelietajú - KAD Nová Dubnica
Tam, kde včely nelietajú - KAD Nová Dubnica
Tam, kde včely nelietajú - KAD Nová Dubnica
Tam, kde včely nelietajú - KAD Nová Dubnica
Tam, kde včely nelietajú - KAD Nová Dubnica
Tam, kde včely nelietajú - KAD Nová Dubnica
Tam, kde včely nelietajú - KAD Nová Dubnica
Tam, kde včely nelietajú - KAD Nová Dubnica
Tam, kde včely nelietajú - KAD Nová Dubnica
Tam, kde včely nelietajú - KAD Nová Dubnica
Tam, kde včely nelietajú - KAD Nová Dubnica
Tam, kde včely nelietajú - KAD Nová Dubnica
Tam, kde včely nelietajú - KAD Nová Dubnica
Tam, kde včely nelietajú - KAD Nová Dubnica
Tam, kde včely nelietajú - KAD Nová Dubnica
Tam, kde včely nelietajú - KAD Nová Dubnica
Tam, kde včely nelietajú - KAD Nová Dubnica
Tam, kde včely nelietajú - KAD Nová Dubnica
Tam, kde včely nelietajú - KAD Nová Dubnica
Tam, kde včely nelietajú - KAD Nová Dubnica