Súťaž

37

09.05.2020
Náhodne zachytený paradox pri reportáži o ohorkoch - dominantou nie je hrad, ktorý návštevníci obvykle fotia, ale ohorky.
09.05.2020
Napriek tomu, že je tam zákaz a kamerový systém, začali opäť pribúdať. Foto: Emil Simák

Cigaretové ohorky sú takou bežnou súčasťoiu zastávok MHD, že ich ľudia prehliadajú, akoby tam patrili. Reportéri sa rozhodli to zmeniť a zviditeľniť ich v živej pouličnej kampani. Zastávku MHD vyčistili od ohorkov. Na jednom m² ich tam bolo 131.

09.05.2020
Kampaň zviditeľňuje najprehliadanejší jednorazový plast na svete - cigaretové ohorky. Na zastávke MHD ich reportéri na 1 m2 našli a vyznačili až 182 ks.
09.05.2020
Zaostrené na ojedinelý kôš pre fajčiarov pri zastávke MHD. Zmestí sa doň cca 10 ohorkov. Foto: Patrik Poltársky

Cigaretové ohorky sú jeden z najprehliadanejších jednorazových plastov na svete. Naviac, ak nie sú hodené do komunálneho odpadu, kontaminujú prostredie. Ľudia si myslia, že je lepšie hodiť ich na zem (že sa rozložia a nezapália odpadový kôš), opak je pravdou.

09.05.2020
Uprostred sídliska bola zarastená plocha plná odpadkov. Ľudia ju v spolupráci premenili - vyčistili, nasadili a začali pestovať trávniky pre oddych. Autorka: Valentína Šatánková

Zo školského areálu CZŠ Narnia sa potichu vytratili susedia ľudí - opeľovače, motýle, hmyz, jašterice, ježkovia, vtáky... Prečo odišli? A ako týchto obľúbených a potrebných susedov opäť prilákať do srdca sídliskovej komunity? Reportáž je o premene prostredia a snahe dostať ich späť.

08.05.2020
Na svojom dvore manželia chovajú sliepky - nosnice, vďaka ktorým nemusia kupovať vajcia z obchodu.

Na regáloch supermarketov je stále viac produktov dovážaných zo zahraničia, pričom precestujú tisícky kilometrov. Starší manželský pár zo Spišskej Novej Vsi je však príkladom toho, že plnohodnotný obedový chod sa dá pripraviť aj lokálne a priamo zo záhrady. V čase korona krízy opäť objavujeme čaro sebestačnosti.

06.05.2020
Pri zatepľovaní bytoviek polystyrénom dochádza k výraznému znečisteniu okolia.
06.05.2020
Robíme veľké nákupy, míňame peniaze, nosíme veľa (nepotrebných?) vecí domov. Vtedy sme spokojní a šťastní?
06.05.2020
Pandémia koronavírusu spôsobila aj nárast dovozu jedla v jednorazových obaloch. Po dojedení ich treba vymyť a dať do triedeného zberu.
06.05.2020

Neváhajte podať pomocnú ruku ani v ťažkých časoch. Len služba druhému poskytuje plnohodnotné šťastie a radosť.

06.05.2020
Zeleň v meste má presne určené miesto. Inde na námestí ju nehľadajte.
06.05.2020
Výsadba ovocných stromov a krov na ZŠ Mládežnícka v Púchove, v zmysle hesla "jedlo na dosah ruky".
06.05.2020
Dotrieďovanie odpadu na zbernom dvore v Púchove.
06.05.2020
Študentky zo Spišskej Novej Vsi sa nechceli prechádzať okolo odpadu, tak odstránili časť čiernej skládky pri záhradkárskej oblasti.
06.05.2020
Skoro každý druh zeleniny a ovocia má v supermarketoch svoju balenú verziu. Niekedy dokonca inú ako plastovú variantu nenájdeme.