16.03.2018
Veľkosť kontajnerov na odpadky nevyhovuje malým deťom. Dôchodcom zase robí starosť fakt, že sa odpadové nádoby ťažko otvárajú. A tak končia odpadky často pri kontajneroch. Nie je čas tieto koše na odpad nahradiť moderným riešením? 

Súťaž

29.03.2017
Papierová loďka z použitého lístka na MHD na kovovej lyžičke pod šírim nebom.
29.03.2017
Každým nákupom dostávame nádej zachrániť naše mesto, krajinu, Zem. Pretože spolu s potravinami si kupujeme aj odpad. Otázkou je, koľko toho odpadu dokážeme zrecyklovať? A koľko aj zrecyklujeme? 
29.03.2017
Lesné zátiše v obci Studienka na Záhorí.
28.03.2017
Po búrke.
28.03.2017
Na zbernom dvore.
28.03.2017
S týmto sa príroda nevysporiada!    
28.03.2017
Čierna skládka na okraji lesa.  
28.03.2017
Na Solisku zelené stromy nahradili zelené stĺpy.
28.03.2017
Aj keď sú pavúky veľmi čistotné, náš odpad nevedia upratať. 
28.03.2017
Pri záchrane a upratovaní Zeme sa nemôžeme spoliehať na malého žltého robota ale musíme začať sami.  
28.03.2017
Krása z prírodnín.
28.03.2017
Mám čarovnú moc chrániť prírodu a odháňam všetkých ľudí čo vytvárajú   čierne skládky. 
28.03.2017
Takúto ružu v supermarkete nenájdete.