YRE Awards 2010

Kategória FOTOGRAFIE

1. miesto:

Sitno*

Okamih, keď na krajinu potichu sadne mäkká perina oblakov a jediné čo zostane sú slnečné lúče vypĺňajúce nekonečnosť oblohy, je ako keď zavriete oči po veľmi dlhom a namáhavom dni. Nevidíte znečistené rieky plné odpadov z priemyselnej činnosti, vyklčované lesy a miznutie dažďových pralesov, skládky plné nebezpečného odpadu a vyvražďovanie ohrozených živočíchov.
Tak ako my aj príroda si potrebuje oddýchnuť a načerpať nové sily. Dajme jej šancu, aby sme sa aj bez oblakov padajúcich na krajinu mohli na ňu pozrieť a necítiť ten smútok, že strácame niečo bez čoho nemôžeme žiť...

Katarína Kordíková, 17 r., Gymnázium A. Kmeťa, Banská Štiavnica

2. miesto:

Námraza

Ligot stovky diamantov odrážajú lúče slnka a vypĺňajú krajinu tisíckami odleskov. Ovzdušie napĺňa ostrá zimná vôňa prírody. Okamih nekonečnej nenarušenej a dojemnej krásy všade okolo nás, vzbudzuje úctu a odnáša nás preč od reality plnej hluku, nervozity a stresu.
Ako zriedka sa nám podarí aspoň nachvíľu vypnúť a vychutnať si relax v prírode ... Koľkí z nás vedia ešte oceniť uzdravujúci dotyk prírody... Žijeme v dobe, v ktorej si nestíhame vychutnať nenahraditeľné chvíle šťastia, ženieme sa za úspechom, kariérou, peniazmi a ani sa neobzrieme okolo na prírodu, ktorá potrebuje našu pomoc.
Ničíme lesy, ktoré tvoria nevyhnutnú časť našej existencie, vyrábame stále nové a nové dômyselné stroje, ktoré ničia našu atmosféru a vytvárajú nad nami skleníkovú stenu bez prístupu čerstvého vzduchu. Kedy si konečne uvedomíme, že život bez možnosti nadýchnuť sa čistého vzduchu nie je možný ?

Katarína Kordíková, 17 rokov, Gymnázium A. Kmeťa, Banská Štiavnica

3. miesto:

Dovolenka budúcnosti *

Študent na fotografii názorne ukázal turistom, ako bude vyzerať dovolenka pri Liptovskej Mare v budúcnosti, ak sa ich správanie nezmení. Táto hrozba sa stane skutočnosťou aj v prípade, že študenti a dobrovoľníci prestanú každoročne riešiť túto situáciu zberom odpadu. Ten môže šíriť rôzne choroby, infekcie, parazity a ponechanie ho svojmu osudu by mohlo byť hrozbou pre zvieratá aj pre ľudí. Šokujúce bolo aj to, že na tejto skládke sa našli aj striekačky a ihly. Okrem toho pokles množstva turistov by mohol pripraviť veľa ľudí o prácu. To by malo negatívny dopad na spoločnosť a na povesť Liptova ako turistickej destinácie.

Martin Barbier, 17 rokov (fotografia), Antónia Hollá, 17 rokov, Veronika Kašáková, 16 rokov (text), Škola: Gymnázium M.M. Hodžu, Liptovský Mikuláš

Let kačky ponad rieku Dunajec*

V živote dostaneme len jednu šancu prežiť istý okamih a ak ju nevyužijeme môžeme prísť o neopakovateľný zážitok. Príroda v nás vzbudzuje pocit slobody, pocit, že môžeme lietať a práve preto by sme si ju mali chrániť. Mali by sme dať šancu ďalším generáciám prežiť okamih čistej radosti zo slobody, z prírody, ktorá je pre nás zdrojom života.

Katarína Kordínková, Gymnázium A. Kmeťa, Banská Štiavnica

4. miesto

Aj deti recyklujú*

Vo svete, v ktorom teraz žijeme sa stále viac a viac stretávame s odpadom a čo je najhoršie tak už aj v prírode. Najviac vyhodeného odpadu vyprodukujú mladí ľudia a preto ich už od malička treba učiť ako sa správne vyhadzuje odpad. Na fotografii vidíme malú Kristínku, ktorá už vie, že do modrého kontajnera sa vyhadzuje iba papier. A to ešte len chodí do materskej školy.

Veronika Hašuľová, 16 rokov, Gymnázium Snina

Na „romantickej“ prechádzke*

Fotografia zobrazuje divokú skládku v Krškanoch v Nitre, ktorú som našiel pri obhliadke miest kde bolo pravdepodobné, že sa bude skládka nachádzať. Táto skládka existuje už niekoľko rokov a vývoz odpadu na ňu stále pretrváva. Leží na poli ukrytá za niekoľkými kilometrami poľných ciest. Svojim umiestnením ohrozuje pestované plodiny na priľahlých poliach.

Patrik Lidaj, 16 rokov, Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Nitra

Obývačka?

Táto skládka je len malou časťou z veľkej líniovej skládky ktorá leží na 2 km dlhej poľnej ceste vedľa Bratislavskej cesty. Tu sa nachádzajú vyhodené interiéry automobilov a tohto odpadu stále pribúda.

Patrik Lidaj, 16 rokov, Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Nitra

5. miesto

Hora odpadu (Nitra)
Dojazdili sme (Nitra)
„Foto2“ (Liptovský Mikuláš)

Kategória ČLÁNKY

1. miesto

Voči prírode nie sme ľahostajní (Liptovský Mikuláš)*

2. miesto

Divoké skládky (Nitra)*

3. miesto

Doprava v Martine včera a dnes (Martin)
Smreky do Štiavnických vrchov nepatria! (Banská Štiavnica)

G R A T U L U J E M E! :)

Články a fotografie označené * postupujú do medzinárodného kola YRE Awards. Podrobnosti o medzinárodnej súťaži nájdete tu.

PrílohaVeľkosť
LM_Voci_prirode_nie_sme_lahostajni.pdf2.39 MB
NR_Divoke_skladky.pdf311.71 KB