Výsledky súťaží LITTER LESS a YRE AWARDS 2016/2017

27. 03. 2017: A už sme dovarili

Tak dlho sa nosí odpad do prírody, až sa ucho utrhne.

27. 03. 2017: Zem varí

Ešte jedna porcia snehu a máme upratané.

27. 03. 2017: Vianoce trochu inak

Na Vianoce žiarim, po Vianociach žialim.

27. 03. 2017: Cigaretová lúka

Stačí tak málo, aby na tejto lúke namiesto ohorkov z cigariet kvitli kvety.

V dnešnom uponáhľanom svete sa stále viac a viac rozširujú nové formy stravovania, napríklad  fast foody, donáškové služby, on-line reštaurácie...

27. 03. 2017: Zmena je možná

V súčasnom uponáhľanom svete si neuvedomujeme, koľko zbytočného odpadu vyprodukujeme kupovaním jedla v krabičkách na jedno použitie. Nie je jednoduché zmeniť spotrebiteľov. Snaha vystúpiť zo zaškatuľkovaného sveta je možná zo dňa na deň. Je to len naša voľba. Stačí len naozaj chcieť.
Nadnárodná spoločnosť McDonald´s je známa svojou sieťou reštaurácií rýchleho občerstvenia. Menej sa už hovorí o tonách úplne zbytočného a nerecyklovateľného odpadu (jednorazové vrecká, tašky, krabičky, poháre, príbory...).
Bubble tea je čoraz populárnejší nápoj. Kupujú ho hlavne tínedžeri a mladí ľudia. Tento drink ponúka v 16 prevádzkach na Slovensku britská značka Bubbleology.  Neoddeliteľnou súčasťou nápoja sú jednorazové zafóliované plastové poháre s hrubou farebnou slamkou, ktoré končia v odpade.

27. 03. 2017: Pod rúškom dymu

Väčšina ľudí vie, že fajčenie je zdraviu škodlivé, ale len málo z nich si uvedomuje účinky fajčenia na životné prostredie. Cigaretový dym prispieva k znečisťovaniu ovzdušia. Znečisťovanie pri ovzduší však nekončí. Ohorky patria k najčastejším odpadkom na verejných priestranstvách. Môžu sa zdať nepodstatné.  Ak si uvedomíme, koľko ich leží na zemi a vo vode stávajú sa celosvetovým problémom.
Súčasný moderný svet, v ktorom žijeme, nám ponúka veľa výhod. Jednou z nich je aj široký výber ovocia a zeleniny podľa chuti, bez ohľadu na to odkiaľ pochádza, alebo aké je práve ročné obdobie. Pokiaľ sa ovocie a zelenina dostanú na pulty našich obchodov, musia zvládnuť dlhú a náročnú cestu.

27. 03. 2017: Ľahostajnosť

Esterházyovský secesný poľovnícky kaštieľ v Abraháme, v okrese Galanta, sa do roku 1996 využíval ako odborný liečebný ústav najmä pre deti trpiace obezitou. V tom čase bola budova vo vlastníctve Detskej fakultnej nemocnice Bratislava. Z večera do rána bývalé vedenie ozdravovňu zrušilo. O kúpu mala záujem obec Abrahám, ale finančné možnosti jej neumožnili získať kaštieľ do jej vlastníctva.
Všetci používame pracie a čistiace prostriedky, ktoré sú balené v plastových obaloch. Správať sa ekologicky nekončí len ich separovaním.  Výroba a likvidácia týchto obalov má negatívny vplyv na životné prostredie.

27. 03. 2017: Cintorín odpadov

Na nevyužitom priestore bývalého kameňolomu za obcou Lopašov, v okrese Senica, počas niekoľkých rokov vyrástla neriadená skládka. Zložením odpadu, od stavebného až po komunálny, vo veľkej miere svojim charakterom ohrozuje životné prostredie. Vzhľadom na rôzne druhy odpadu je možnosť ohrozenia aj zdravia obyvateľov. Škodlivé látky sa dostávajú do ovzdušia, pôdy a do podzemných vôd.

27. 03. 2017: Cena za spomienku

Sviatok Všetkých svätých a Pamiatka zosnulých sú sviatky, počas ktorých navštevujeme hroby našich zosnulých. Cintoríny zaplavíme stovkami kilogramov plastu. Namiesto jednoduchých sviečok na ne nosíme plastové kahance rôznych tvarov a veľkostí.  Po dohorení sa ocitnú v kontajneroch a neskôr zdobia skládku komunálneho odpadu. Nie je to inak ani v obci Hoste, v okrese Galanta. 

27. 03. 2017: Ako chutí život

V súčasnom uponáhľanom svete sa stále viac a viac rozširujú nové spôsoby stravovania. Spoločnosti sa predbiehajú v ponukách. Jedlo pripravia do krabičiek. Táto rútiaca sa lavína používa veľké množstvo jednorazových obalov. Mnoho z nich končí na skládkach a v spaľovniach, pretože nepatria do separovaného zberu.
Video o ľuďoch, ktorí vedia konať.

27. 03. 2017: Míľniky ľudstva.

História nás učí, tak počúvajte !
Separácia v obci Hatné.

27. 03. 2017: Prechádzka lesom

Chceme čistú obec.

27. 03. 2017: Ako áno, ako nie!

Je len ne tebe, ako sa rozhodneš.