Výsledky súťaží LITTER LESS a YRE AWARDS 2016/2017

31. 03. 2017: Koše na očiach

"Skrášlujú nám prostredie na život". 

31. 03. 2017: The Boy Who Sorts Waste

Chlapec túžiaci triediť odpad a zachrániť svet od hromadenia odpadkov, je za svoj sen šikanovaný. Podarí sa mu to dosiahnuť a možno presvedčiť aj ostatných ?

31. 03. 2017: Budúcnosť?

... chatrájúce budovy na okraji mesta - sú ako mladí ľudia prepadávajúci sa na okraj spoločnosti a končia ako ľudský odpad...

Z našich sŕdc do vašich domovov

Jednotlivec – škola – obec

30. 03. 2017: ako to NEmá vyzerať

Čím ďalej doba napreduje, tým horšie podmienky tvoríme pre seba a naše budúce generácie. Vlastnou lenivosťou sa nakoniec utopíme v odpadkoch a budeme musieť prejsť na inú planétu. Mali by sme začať viacej rozmýšľať nad tým ako skonči naša planéta keď sa k nej budeme takto správať naďalej. Mali by sme začať viacej recyklovať a uľahčovať prácu rozkladania odpadkov našej Zemi.
V jazerách by mali žiť len ryby a iné vodné živočíchy, a nie ich moderní kamaráti.

30. 03. 2017: Maják v mori odpadkov

Posledné svetlo majáku ľudstva v mori odpadkov. Človeče všetky odpadky sa dajú triediť, všímajte si obrazy. Značky na nich vám ukážu správny smer.

Autá, autobusy, bicykle či motorky. Čo majú tieto veci spoločné? Všetko sú to dopravné prostriedky, ktoré sú každodenne využívané. Ľudia sa budú vždy presúvať z miesta na miesto. Je treba ale zvážiť, ktorý z ponúkaných spôsobov je ten najlepší.

Problém s odpadkami je všetkým dobre známy. V 21. storočí je ľudstvo už natoľko vyspelé, že vyvinulo aj mnoho kontajnerov, aby ľudia mohli triediť a aby sa z našej zelenej planéty postupom času nestala planéta odpadkov.

Veľmi rada so svojou rodinou trávim čas vonku v prírode. Robíme si prechádzky, bicyklujeme, venčíme psíka. V obci, kde bývam, ma ale veľmi zarazilo, že sa začalo s nie veľmi jemným výrubom drevín. Prostredie, ktoré bolo krásne zelené, sa zmenilo na rúbanisko a peknú prírodu nahradil smutný pohľad. Ľudia, ktorí o tom rozhodujú zabúdajú, aká je príroda pre nás dôležitá.

30. 03. 2017: Múzeum stromov

Čaká stromy takýto osud?

30. 03. 2017: Separovať sa oplatí

Veľa ľudí plasty neseparuje, lebo si myslia, že aj tak všetko skončí na skládke. Ale ako to v skutočnosti je, na to sme sa boli pozrieť.
... keď staré, zažltnuté knihy rozprávajú svoje príbehy mladej generácií...  ... aj vy sa môžete o tieto príbehy podeliť a zachrániť tak nejeden strom ...

30. 03. 2017: Uväznený v smetiach

Tým, ako sa správame, okolo seba uzatvárame klietku - pomaly ale isto. 

30. 03. 2017: Po oslave

 Užívame si zábavu a žijeme bezstarostne, no nikto si neuvedomuje následky.  

30. 03. 2017: Cesta ku koncu

 Smerujeme ku koncu.Nezastaviteľne sa to blíži.  

29. 03. 2017: Ľudská stopa

Každá bytosť zanecháva za sebou stopu. Správajme sa tak, aby stopy, ktoré vytvárame, boli aj pre budúce generácie pozitívne. Nenechajme po sebe všetko "zarásť burinou a machom".

29. 03. 2017: Jin Jang

Žiadny živočích, ba dokonca ani človek nebol stvorený na to, aby žil v harmónii s odpadom. Nedovoľme preto, aby sa stal našou každodennou súčasťou! Žime v harmónii  s prírodou a nie v konflikte s ňou.

Každý rok na našej planéte narastá množstvo odpadu. Aj napriek snahe triediť a recyklovať, sa tento počet zvyšuje. Recyklácia odpadu však nezabezpečí, že sa podiel odpadu rapídne zníži. Jeho množstvo sa zníži jedine jeho menšou produkciou. Tú môže zabezpečiť aj obyčajný človek.

Viac odpadkov ako zelene... Zamysleli ste sa nad tým, koľko odpadkov je v našich lesoch a na uliciach? Posledné roky sa tých odpadkov nakopilo toľko, že ich je pomaly viac ako zelene. Stojí to ľudstvu za to? Takto si znečisťovať prírodu, ktorá nám dala život?