Výsledky súťaží LITTER LESS a YRE AWARDS 2015/2016

Do medzinárodnej súťaže YRE AWARDS nominovali krajiny z celého sveta, zapojené do programu Young Reporters for the Environment, spolu 120 článkov, fotografií a videí. Všetky nominované reportérske príspevky sú víťazmi na národnej úrovni. Slovensko na medzinárodnej úrovni reprezentujú:

23. 03. 2016: Poklady Slovenska

Mladí reportéri z Gymnázia Ladislava Sáru sa  rozhodli  preskúmať problém znečistenia nivy Moravy.

V tomto článku sa reportéri chceli pozrieť na problém znečisťovania očami štátu, a preto položili niekoľko zásadných otázok Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky. Na otázky reportérom odpovedal Mgr.

23. 03. 2016: Napodobňovanie

Môže sa plastová kvetina rovnať realnej kvetine?? Napodobniť ju však nemôže

23. 03. 2016: Nature travel service

Príroda rada cestuje!?

23. 03. 2016: Zátišie stromov

Raj farieb

Zeleň a kvalitné životné prostredie sú v dnešných mestách bezpochyby dôležité a vzácne. Bohužiaľ, nie v každom meste si to obyvatelia uvedomujú. Mladí reportéri sa preto pozreli na problémy znečistenia v 12-tisícovej Novej Dubnici.

23. 03. 2016: Napospas okoloidúcim

V meste Nová Dubnica sa v roku 2015 začala komplexná rekonštrukcia teplovodných rozvodov. . Kvôli rekonštrukcii sa po celom meste vyhĺbili kilometre kanálov a počas celých prác bolo zasahované aj do koreňov stromov. Tie boli často poškodené ťažkými mechanizmami, niektoré boli doslova vytrhnuté zo zeme a pohodené pred oči verejnosti. 

22. 03. 2016: ihrisKO 2

Po rekonštrukcii teplovodných rozvodov v Novej Dubnici sa kvôli zablateniu trávnikov vytratil život aj z detských ihrísk. Rovnako sa zvýšila nečistota mesta. Ľudia si totiž na znečistené prostredie „zvykli“, necítia prirodzenú motiváciu sa oň starať a k znečisteniu nakoniec prispievajú aj sami. Ničí sa tak vzťah obyvateľov ku životnému prostrediu a prestávajú si ho vážiť. 

22. 03. 2016: Vysádzanie stromčekov

Zelená škola, ktorej prioritnou oblasťou je ZELEŇ. Študenti dubnického gymnázia priložili ruku k dielu a pričinili sa o zazelenenie nášho regiónu, našej Zeme.

22. 03. 2016: ZABUDNUTÉ SVETLO

Počas rekonštrukcie teplovodných rozvodov v meste Nová Dubnica padlo za obeť nielen viac ako 180 stromov, ale dokonca aj lampy. Možno preto, aby si obyvatelia mesta nemohli posvietiť na poškodenie koreňov stromov. 

22. 03. 2016: ihrisKO

Po rekonštrukcii teplovodných rozvodov v Novej Dubnici sa zvýšila nečistota mesta a zároveň sa kvôli zablateniu trávnikov vytratil život aj z detských ihrísk.   

22. 03. 2016: Odpad vzduch nepotrebuje

Žiaci Základnej školy Jána Palárika Majcichov sa v rámci globálneho vzdelávania o vode rozhodli pozrieť na ňu z viacerých hľadísk. Jedným z nich bol plastový odpad z balených stolových vôd. Preto sa rozhodili urobiť pokus s PET fľašami.

Zeleň a kvalitné životné prostredie sú v dnešných mestách bezpochyby dôležité a vzácne. Bohužiaľ, nie v každom meste si to obyvatelia uvedomujú. Mladí reportéri sa preto pozreli na problémy z tejto oblasti v 12-tisícovej Novej Dubnici. 

22. 03. 2016: Smutná mladosť

Na fotografii je zrázornený malý, rozvíjajúci sa stromček, ktorému plastový odpad znemožňuje zdravý rast.  Každý organizmus má právo na život. Dokonca človek by ho chcel mať aj dôstojný.  Vieme si predstaviť, ako by sme reagovali, ak by nám niekto takto zasahoval do života? Nebuďme slepí, uvedomme si, že ničíme a zabíjame prírodu aj seba.  Otvorme oči novému začiatku. Podarí sa to? 

22. 03. 2016: Obesenec

Fotografia znázorňuje siluetu človeka, ktorý visí akoby obesený na steble trávy.  Príroda nám dáva jasne najavo, ako môžeme skončiť, ak si ju nebudeme vážiť. Nebude čo jesť ani piť. Pod vrstvou odpadkov prestanú rásť rastliny, nebude prebiehať fotosyntéza, živočíchy nebudú prijímať cukry, kyslík nebude vytváraný a všetko živé zomrie.  To je posolstvo, ktoré nám chce príroda na fotke odovzdať.

Mnohí ľudia si po náročnom týždni radi doprajú zaslúžený relax v prírode. V okolí Spiša je najvyhľadávanejšou lokalitou práve Slovenský raj.

22. 03. 2016: Ako to zamaskovať?

Košské mokrade - vznikli v oblasti, kde je poddolované územie. Príroda si to zariadila sama. Pýtate sa, čo? Obnovil sa tu ekosystém a vrátili sa živočíchy.  A čo sme urobili my? Snažíme sa tu zahrnúť náš odpad a neporiadok... Podarilo sa nám spolu so starostom obce Koš, aby nákladiak svoj odpad nevysypal. Aj takýto malý úspech poteší...

22. 03. 2016: Priložme ruku k dielu

Nebuďme ľahostajní k nášmu životnému prostrediu. Začnime hneď! Zbieraním a separovaním odpadu urobíme naše okolie čistejším a krajším.