Sklené fľaše v našom meste – minulosť, súčasnosť i budúcnosť (YRE AWARDS 2013, 1. miesto, 11-14 rokov)

Ako sme čistili naše mesto
Nábrežie rieky Váh
Sklené fľaše
V Mestskom múzeu
Naši novinári a členovia kolégia zelenej školy zisťujú ďalšie informácie o skle v našom meste
Náš tím
Vložil/a Veronika Moncoľová dňa 05.06.2013

Počas celoškolskej akcie čistenia mesta sa žiaci 6.A triedy rozhodli čistiť breh Váhu, ktorý preteká naším mestom Sereď. Tiché prostredie, rýchly únik z ruchu mesta. Prečo nespojiť užitočné s príjemným? Neverili sme vlastným očiam, koľko odpadu sa na tomto malom kúsku prírody v meste nachádza. Fľaše – plastové či sklené, igelitové tašky, vrecká, obaly z potravín, plechovky. Všetko spolu na miestach, kde si príroda sama s tým asi len ťažko poradí. A keby aj, trvalo by to tisícky rokov. 

Keď sme na hodine ekológie mali následne spracovať tému recyklácie odpadu, vybrali sme si práve sklený odpad. Zaujal nás i preto, lebo sklo je kvalitný a ekologický obal. Ako sme zistili v krátkej ankete v uliciach mesta, ľudia najradšej pijú tekutiny práve zo sklených pohárov, v skle uskladňujú potraviny, ale čo je na škodu, nápoje si najčastejšie kupujú v plastových fľašiach. Akoby na vratné zálohované fľaše už dávno zabudli. Príklad si môžeme brať od našich predkov. Ako nám prezradila Mária Diková z Mestského múzea v Seredi, existovala v roku 1907 v našom meste Sódovkáreň Samuela Neufelda. Ukázala nám fľaše, ktoré ľudia pravdepodobne nosili na plnenie do tejto sódovkárne. Fľaše boli pevné, masívne, ale zároveň čarovné. Odkrývali múdrosť našich predkov. Keďže pokrok nás doviedol možno až k plytvaniu, rozhodli sme sa zistiť, ako je to so separovaným zberom a konkrétne aj s odpadovým sklom v našom meste. „Nie je to len nejaká dobročinná činnosť, ale povinnosť každého z nás, ak chceme žiť v čistom prostredí“ začala naše stretnutie Miriam Klottonová, ktorá pracuje na oddelení rozvoja mesta, na referáte životného prostredia. „Kontajnery na separovaný zber sa nachádzajú takmer všade. V minulosti totiž všetok odpad putoval na skládku odpadov, ktorá nabrala nekontrolovateľné rozmery a tak mesto Sereď pristúpilo k separácií“.

Na otázku, ako vlastne prebieha triedený zber skla a koľko máme v Seredi kontajnerov na sklo, nám odpovedala: „V Seredi je na sklo 105 kontajnerov. Zvoz sa robí striedavo, polovica kontajnerov - každé dva mesiace. Vytriedené sklo zo zeleného kontajnera sa vyváža firmou SITA Slovensko a putuje na zberný dvor v Seredi, kde sa triedi podľa farby a dočisťuje sa, zbavuje sa iných než sklených predmetov. Takto upravený sklený odpad si odváža firma Vetropack Nemšová, kde sa sklo recykluje a vyrábajú sa z neho nové výrobky, ktoré putujú do obchodov. Takýto systém funguje v Seredi už pár rokov“. Tiež nás zaujímalo ako sa darí obyvateľom nášho mesta triediť odpad do jednotlivých kontajnerov. „Síce sa ľudia snažia dodržiavať okolo kontajnerov poriadok, samozrejme sa okolo nich nájde aj odpad, ktorý tam nepatrí. Je to napríklad biologický odpad alebo nebezpečný odpad ako akumulátory, batérie, žiarovky a pod. Toto všetko patrí do zberného dvora. Čo sa týka zberu skla, tu je často lepšie vytriedený odpad vo vreciach z rodinných domov, ktoré sú kontrolované. Často sa však v kontajneri na sklo nájde aj komunálny odpad, ktorý tam nepatrí. Tento nedostatok je hlavne na sídliskách.“

Čo dodať na záver? Podmienky na správne nakladanie s odpadom máme. Myslíme si, že nášmu životnému prostrediu škodí najmä ľudská lenivosť. Dať odpad do správnej nádoby – ich farebné odlíšenie podľa druhu odpadu, to poznajú aj malé deti. Vieme to všetci, ale prečo by sme to mali aj robiť? Ako sme už v úvode spomínali, s odpadom si príroda sama neporadí. Sklo sa rozloží asi za 4000 rokov, PET fľaše za 500 rokov, pneumatiky 265 rokov, hliníkové plechovky 100 rokov a taká na pohľad neškodná žuvačka je pre prírodu záťažou až 5 rokov! Prekonajme svoju pohodlnosť a keď nápoje a jedlá zo sklených fliaš skonzumujeme, odhoďme obal do zeleného kontajnera. Nech aj naše životné prostredie v meste, v ktorom žijeme, je zelené. Sklené nádoby tak dostanú znova šancu poslúžiť nám. Veď na to boli vyrobené.

Veronika Moncoľová (12 r.) a Viktória Balogová (12 r.)
6.A trieda, ZŠ Juraja Fándlyho Sereď
Publikované: 15.4.2013 http://www.yre-litterless.org/svk/articles/post-113
Seredské novinky: http://novinky.sered.sk/clanky/2013-04-25-o-skle-v-nasom-meste

Priložené obrázky
Ako sme čistili naše mesto
Nábrežie rieky Váh
Sklené fľaše
V Mestskom múzeu
Naši novinári a členovia kolégia zelenej školy zisťujú ďalšie informácie o skle v našom meste
Náš tím