Separuj - Znovupoužívaj - Minimalizuj: KAD Majcichov

Ako správne separovať odpad. Aktivita zameraná na separovanie odpadu. Autor: Šimon Michálek
Separuj - Znovupoužívaj - Minimalizuj: KAD Majcichov
Dátum a miesto podujatia: 
26. máj 2017, Opoj
Zrealizované aktivity: 
1. PET FĽAŠE (vysvetliť obyvateľom obce, prečo je potrebné správne stláčať PET fľaše - odpad vzduch nepotrebuje) 2. SEPAROVANIE ODPADU V OBCI (naučiť obyvateľov správne triediť odpad – vysvetľovanie, ukážky, aktivity) 3. ČAPOVANÁ vs. BEŽNÁ DROGÉRIA (vysvetľovanie, prečo je výhodnejšie kupovať čapovanú drogériu – znižovanie množstva plastového odpadu) 4. NIE JE EKO ako EKO (vysvetľovanie rozdielov medzi drogériou, ktorá je označená ako eko výrobok) 5. ZNOVUPOUŽÍVANIE (hry pre deti – hračky sú vyrobené z odpadového materiálu) 6. MAPA REGIONÁLNYCH POTRAVÍN (vytváranie mapy miestnych predajcov – ovocie, zelenina, vajcia) 7. VODNÝ BAR (ochutnávka žiakmi vyrobených sirupov – bazový, mätový, medovkový, lipový) 8. REGIONÁLNE RAŇAJKY (ochutnávka žiakmi vyrobených džemov – šípkový, jablkový a púpavového medu)

26. mája priestor pred Obecným úradom v Opoji ožil. Mladí reportéri pre životné prostredie zo ZŠ Jána Palárika Majcichov v spolupráci s Obecným úradom a MŠ v Opoji zorganizovali pre všetkých, ktorým nie je životné prostredie ľahostajné Komunitný akčný deň (KAD) zameraný na podporu myšlienky - menej odpadu. Pre návštevníkov pripravili vzdelávacie a zábavné aktivity zamerané na separovanie, znovupoužívanie a minimalizovanie odpadu. Súčasťou KAD bola ochutnávka potravín z prírody. Možností, ako znížiť svoj vplyv na životné prostredie, je veľké množstvo a záleží len od nás, ako sa zachováme. Nesmieme však zabudnúť, že zmena začína v každom jednom z nás.

Akčný deň Mladých reportérov pre životné prostredie hodnotili učiteľky materskej školy ako zaujímavý, zábavný a zároveň aj poučný.  Deti sa v škôlke učia, ako triediť odpad a získané vedomosti využili v praktických aktivitách, povedala Katarína Hudeková, riaditeľka MŠ Opoj.

Spolupráca s OcÚ a MŠ v Opoji bola veľmi dobrej úrovni.

Informácie o zapojení externých a sociálnych médií
Ako správne separovať odpad. Aktivita zameraná na separovanie odpadu. Autor: Šimon Michálek
Hračky z odpadu. Aktivita zameraná na znovupoužívanie. Autor: Šimon Michálek
Aj dospelí sa vzdelávali. Mladí reportéri pre životné prostredie učili dospelých ako správne stláčať PET fľaše. Autor: Šimon Michálek
Koľko kilometrov precestujú minerálne vody. Aj doprava produkuje odpad. Autor: Šimon Michálek
Odpad vzduch nepotrebuje. Aktivita zameraná na správne stlačenie PET fľaše pokiaľ ju odseparujeme. Autor: Šimon Michálek
Čo s použitým olejom. Separovanie použitého oleja z domácností. Autor: Šimon Michálek
Aj s odpadom môže byť zábava. Využívanie odpadu na hrové aktivity. Autor: Šimon Michálek
Čapovaná vs. Bežná drogéria. Vysvetľovanie výhod čapovanej drogérie z hľadiska odpadu. Autor: Šimon Michálek
Ako správne separovať v našom regióne. Čo do vreca s triedeným odpadom patrí a čo nie. Autor: Šimon Michálek
Predaj z dvora v Opoji. Tvorba mapy miestnych predajcov (ovocie, zelenina, vajcia). Autor: Šimon Michálek
Darujeme si zdravie z prírody. Ochutnávka sirupov, džemov a medu z darov prírody. Autor: Šimon Michálek
Spomienka na detstvo. Počas ochutnávky si tí skôr narodení zaspomínali na detstvo. Autor: Šimon Michálek
Hračky z odpadu. Aktivita zameraná na znovupoužívanie. Autor: Šimon Michálek
Aj dospelí sa vzdelávali. Mladí reportéri pre životné prostredie učili dospelých ako správne stláčať PET fľaše. Autor: Šimon Michálek
Koľko kilometrov precestujú minerálne vody. Aj doprava produkuje odpad. Autor: Šimon Michálek
Odpad vzduch nepotrebuje. Aktivita zameraná na správne stlačenie PET fľaše pokiaľ ju odseparujeme. Autor: Šimon Michálek
Čo s použitým olejom. Separovanie použitého oleja z domácností. Autor: Šimon Michálek
Aj s odpadom môže byť zábava. Využívanie odpadu na hrové aktivity. Autor: Šimon Michálek
Čapovaná vs. Bežná drogéria. Vysvetľovanie výhod čapovanej drogérie z hľadiska odpadu. Autor: Šimon Michálek
Ako správne separovať v našom regióne. Čo do vreca s triedeným odpadom patrí a čo nie. Autor: Šimon Michálek
Predaj z dvora v Opoji. Tvorba mapy miestnych predajcov (ovocie, zelenina, vajcia). Autor: Šimon Michálek
Darujeme si zdravie z prírody. Ochutnávka sirupov, džemov a medu z darov prírody. Autor: Šimon Michálek
Spomienka na detstvo. Počas ochutnávky si tí skôr narodení zaspomínali na detstvo. Autor: Šimon Michálek