Projekt Greenland – Naša ruka k dielu (YRE AWARDS 2013, 1. miesto, 15-18 rokov)

Čistenie koryta potoka
Vložil/a admin dňa 20.04.2013

Sídlisko Ťahanovce je domovom viac ako 23 000 obyvateľov, ktorí sú unavení z mestského života a túžia po odreagovaní sa. Situácia na sídlisku nie je veľmi priaznivá. V okolí panelákov sa nachádza len veľmi málo miest, kde by si ľudia mohli oddýchnuť. Obľúbeným miestom na relax je okolitý les. Vybrali sme sa na prieskum, aby sme zistili v akom je stave. Všade boli pohodené fľaše a kusy hrdzavého železa. Nachádzali sa tu dokonca aj pneumatiky, topánky a cestovné kufre. Televízor? Čo robí v lese televízor? Bolo to asi po prvýkrát, keď sme sa naň pozerať nechceli. Väčšina ľudí je taká, že ak sa na niečo pozerať nechce, tak proste zavrie oči alebo to ignoruje. Tým sa však nič nezmení. Treba to riešiť. Ale ako? Čo už len zmôžeme v tomto mori odpadkov? 

A práve v tomto mori odpadkov sa zrodil nápad. V škole sme sa zapojili do medzinárodného projektu s názvom Naša spoločná vec a začali sme pracovať na riešení problému znečistenia. Projekt sme nazvali Greenland, pretože sme chceli čistú prírodnú zeleň lesa odbremeniť od tiaže ľudskej malomyseľnosti. V spolupráci s našou učiteľkou geografie a niektorými spolužiakmi sme zrealizovali akciu na záchranu lesa, ktorú sme spojili s projektom Clean Up The World a zorganizovali tak nultý ročník tejto akcie na našom sídlisku. Vybrali sme si vyčistenie časti lesnej cesty medzi Sídliskom Ťahanovce a Zeleným dvorom a jej okolie. Cesta je využívaná najmä bežcami, cyklistami, ale aj hubármi, či rekreačnými turistami, ktorí majú chuť oddýchnuť si od hluku blokov. O pomoc sme telefonicky požiadali aj starostu mestskej časti, s ktorým sme sa neskôr stretli a dojednali podrobnosti. Naša akcia bola dobre spropagovaná prostredníctvom plagátov na škole, oznamom v školskom rozhlase a uverejnením plagátu na školskej stránke. Taktiež sme vytvorili aj udalosť na sociálnej sieti.

Po dohode s pani učiteľkou geografie sme sa rozhodli projekt zrealizovať dňa 22. apríla 2012, teda v čase osláv Dňa Zeme. Stretli sme sa ráno o 10.00 hod. na zastávke autobusu a v napätí očakávali ako to celé dopadne. Pomaly sa začali schádzať prví dobrovoľníci. Po chvíľke čakania nám spadol kameň zo srdca. Nazbieralo sa 19 ľudí odhodlaných urobiť niečo na zlepšenie svojho okolia.

Spoločne sme sa vypravili na miesto konania akcie a tam sme každého vybavili vrecom a gumenými rukavicami, ktoré nám vopred ochotne poskytla spoločnosť Kosit. Rozdelili sme sa na skupinky a pustili sme sa do zbierania. Nestačili sme sa čudovať, čo všetko sa tu za tých pár rokov nazbieralo. Neprešlo ani päť minút a prvé vrecia už boli v kontajneri. Po skoro štyroch hodinách sa nazbieralo až 50 veľkých vriec odpadu a pneumatiky, ktoré sme kotúľali až ku kontajneru.

Niekoľko dní na to sme ešte raz navštívili starostu. Informovali sme ho o priebehu akcie a požiadali ho o zváženie umiestnenia lavičiek a smetných košov v danej oblasti. Okrem toho sme prišli s nápadom umiestniť tabule motivujúce ľudí hádzať odpad do smetiakov na to určených a nie do voľnej prírody. Starostu sme zaujali a prisľúbil nám svoju pomoc. Pevne veríme, že náš projekt raz bude sláviť úspech.
Ak chceš zmeniť svet, netreba veľa. Musíš chcieť. Krásne to vystihuje citát E. Burkeho, ktorý povedal: „Nikto nerobí väčšiu chybu ako ten, kto nerobí nič v presvedčení, že to málo, čo urobiť môže, je bezvýznamné.“ Ukážme, že aj my dokážeme zmeniť svet!

Greenland team:
Daniel Kozák (17)
Marek Mihok (17)
Ján Šudák (18) študenti Gymnázia Sv. Tomáša Akvinského, Košice

Propagácia:

  • Plagát k akcii bol uverejnený na hlavnej nástenke a na stránke školy (www.gta.sk)
  • Bol odvysielaný oznam v školskom rozhlase
  • Vytvorili sme udalosť na facebooku (odkaz na akciu opísanú v našej práci http://www.facebook.com/events/227692250671914/ )
  • S propagáciou nám pomohla taktiež učiteľka geografie, ktorá pozývala žiakov jednotlivých tried na svojich hodinách [učí celú školu :)]
  • O uskutočnenej akcii informovali aj Ťahanovské noviny (Júl 2012, 2. strana, z ktorých sme získali aj internetovú verziu (viď. príloha - "Ťahanovské nov...lesopark.pdf")
  • Power point prezentácia o projekte Greenland
Priložené obrázky
Čistenie koryta potoka
Dobrovoľníci projektu Greenland
Saška – ide jej to od ruky
Projekt Greenland – Naša ruka k dielu (YRE AWARDS 2013, 1. miesto, 15-18 rokov)

Dobrovoľníci projektu Greenland
Saška – ide jej to od ruky
Projekt Greenland – Naša ruka k dielu (YRE AWARDS 2013, 1. miesto, 15-18 rokov)