Vytvoriť Fotografia do súťaže

Prihlásiť fotografiu do súťaže Reportážna fotografia/Kampaňová fotografia

vyberte do ktorej súťaže má byť zaradený príspevok (Reportážna fotografia/Kampaňová fotografia), vložte názov práce, sprievodný text, fotografiu (v kvalite aspoň 2 Mpix, formáte jpg, jpeg, tiff, png) s popisom, vyplňte prihlášku a odošlite