YRE AWARDS 2013 - foto: výsledky súťaže

11-14 rokov, 1. miesto: Hluché ucho - Adriána Henčeková, ZŠ Ing. O. Kožucha, Spišská Nová Ves ******************************************* Tí, ktorí majú dobrý zrak, ale predsa nevidia... Často krát nás trápia problémy na druhej strane zemegule, ale rehliadame svet okolo nás...
Vložil/a admin dňa 05.06.2013

11-14 rokov, 1. miesto: Hluché ucho - Adriána Henčeková, ZŠ Ing. O. Kožucha, Spišská Nová Ves

Tí, ktorí majú dobrý zrak, ale predsa nevidia... Často krát nás trápia problémy na druhej strane zemegule, ale prehliadame svet okolo nás...


11-14 rokov, 2. miesto: Čierna skládka v Malom Kolačíne – David Straka a Šimon Drak, Súkromná ZŠ v Novej Dubnici


11-14 rokov, 3. miesto: V Majcichove skládky pribúdajú, Kristína Danová, ZŠ Jána Palárika, Majcichov


15-18 rokov, 1. miesto: „Prírodný“ Third Hand - Viktória Vaščáková, Gymnázium Dubnica nad Váhom


15-18 rokov, 2. miesto: Príroda v zajatí - Lívia Ridzoňová, Gymnázium Sv. Tomáša Akvinského, Košice

Donedávna voľná a nespútaná, v súčasnosti rukojemník človeka. Táto rukojemnícka dráma má stále väčší a väčší rozmer a rukojemníkov v prírode pribúda. Začneme to už vnímať? ...Alebo budeme žiť v naivite, že sa sama z tohto područia vymaní... Aj generácie po nás by ju chceli spoznať a tešiť sa z nej, alebo aj im chceme zviazať korene poznania?


15-18 rokov, 3. miesto: Dajme papieru hlbší zmysel - Anna Ducárová, Gymnázium Sv. Tomáša Akvinského, Košice

„Inšpirovali ma naši profesori, ktorí používajú na písomky pre žiakov papiere, ktoré síce boli už použité, ale ostala im jedna strana prázdna...“


19-21 rokov, 1. miesto: Malá ruka pre človeka, veľká pre životné prostredie – Terézia Smoleňová, Gymnázium Sv. Tomáša Akvinského, Košice


19-21 rokov, 2. miesto: Zakázané ovocie chutí najlepšie – Natália Mrázová , Gymnázium Dubnica nad Váhom


19-21 rokov, 3. miesto: Rekonštrukcia budovy, no zdemolovanie prírody – Michaela Rondošová, Piaristické gymnázium J. Kalazanského, Nitra

Pri budove, kde žijú stovky študentov, je skládka z rekonštrukcie namiesto stromov či kvetín...

11-14 rokov, 2. miesto: Čierna skládka v Malom Kolačíne – David Straka a Šimon Drak, Súkromná ZŠ v Novej Dubnici
11-14 rokov, 3. miesto: V Majcichove skládky pribúdajú, Kristína Danová, ZŠ Jána Palárika, Majcichov
15-18 rokov, 1. miesto: „Prírodný“ Third Hand - Viktória Vaščáková, Gymnázium Dubnica nad Váhom
15-18 rokov, 2. miesto: Príroda v zajatí - Lívia Ridzoňová, Gymnázium Sv. Tomáša Akvinského, Košice 
*******************************************
Donedávna voľná a nespútaná, v súčasnosti rukojemník človeka. Táto rukojemnícka dráma má stále väčší a väčší rozmer a rukojemníkov v prírode pribúda. Začneme to už vnímať? ...Alebo budeme žiť v naivite, že sa sama z tohto područia vymaní... Aj generácie po nás by ju chceli spoznať a tešiť sa z nej, alebo aj im chceme zviazať korene poznania?
15-18 rokov, 3. miesto: Dajme papieru hlbší zmysel - Anna Ducárová, Gymnázium Sv. Tomáša Akvinského, Košice
*******************************************
„Inšpirovali ma naši profesori, ktorí používajú na písomky pre žiakov papiere, ktoré síce boli už použité, ale ostala im jedna strana prázdna...“
19-21 rokov, 1. miesto: Malá ruka pre človeka, veľká pre životné prostredie – Terézia Smoleňová, Gymnázium Sv. Tomáša Akvinského, Košice
19-21 rokov, 2. miesto: Zakázané ovocie chutí najlepšie – Natália Mrázová , Gymnázium Dubnica nad Váhom
19-21 rokov, 3. miesto: Rekonštrukcia budovy, no zdemolovanie prírody – Michaela Rondošová, Piaristické gymnázium J. Kalazanského, Nitra
*****************************************
Pri budove, kde žijú stovky študentov, je skládka z rekonštrukcie namiesto stromov či kvetín...