9. Priemysel, inovácie a infraštruktúra

Zeleň na betóne?

Nová Dubnica je mladé mesto, ktoré bolo vystavané pred 60. rokmi v unikátnom architektonickom štýle socialistického realizmu. Autor návrhu, architekt JiříKroha, vytvoril hodnotné budovy a parky, ktorých ústredným centrom je námestie. To vždy bolo veľmi rušné.

Vložte fotografie
Meno autora/autorov: 
Radka Lamačková, Miroslava Mrišová
Veková skupina: 
11-14
Škola: 
Súkromná základná škola Nová Dubnica

Zeleň ustúp, lebo MY BUDUJEME!

Záujmy človeka sú často nad zdravým rozumom. Snažíme sa prírodu pretvoriť tak, že ju často znivočíme a už nevrátime do pôvodného stavu.

Meno autora/autorov: 
Adela Pechová

Nebezpečná cesta za vzdelaním

V Opoji, na hlavnej ceste od Vlčkoviec, sú ľudia ohrození na životoch. Naši spolužiaci musia zvládnuť tento problém minimálne dvakrát denne, keď idú ráno do školy a poobede zas domov. Vybudovaním chodníka, aspoň na jednej strane cesty, sa budú chodci cítiť oveľa bezpečnejšie.

Meno autora/autorov: 
Laura Moravčíková

Meeting point

Stred obce Majcichov, pred obecným úradom a kultúrnym domom, je nielen miestom čakania na autobus, ale aj stretávania sa ľudí. Autobusová zastávka vyžaduje renováciu. Vysadená zeleň zas doplnenie drenáže. Možno stačí osloviť spoločenské organizácie v obci.

Meno autora/autorov: 
Viktória Mrvová, Laura Moravčíková, Lenka Adámková

Bezmocný

Bicyklisti nemajú odvahu prejsť cez križovatku pri železničnej stanici v Trnave, najmä počas rannej a popoludňajšej dopravnej špičky. Občas bezradne stoja na ostrovčeku.  Nakoniec sa rozhodnú využiť prechod pre chodcov.

Meno autora/autorov: 
Ema Dominová, Lucia Klučárová, Linda Töröková

Znečistenie rieky Nitra nepozná hranice

Rieka Nitra je dlhodobo jednou z najznečistenejších vodných tokov Slovenska. Najviac k nemu dochádza na hornom toku a jej prítokoch. Znečistenie ovplyvňuje nielen rieku Nitra, ale aj Váh, do ktorého sa vlieva a následne aj Dunaj. S vodami Dunaja pretečie slovensko-maďarské hranice.

Vložte fotografie
Meno autora/autorov: 
Viktória Mrvová, Laura Moravčíková, Lenka Adámková
Veková skupina: 
11-14
Škola: 
ZŠ Jána Palárika Majcichov

S otvorenou náručou

7.9.2018 sa v Bratislave spustila služba bikesharingu Slovnaft bajk. 55O smart bicyklov v 73 dokovacích staniciach čaká  na svoje využívanie s otvorenou náručou ( ako symbolizuje ich tieň v tvare panáčika na fotografii).

Meno autora/autorov: 
Hana Noščáková
Vek autora/autorov: 
14
Škola: 
SZŠW Vihorlatská 10, Bratislava

Výstavba domov na mieste, kde stáli lesy

Kedysi tu stáli stromy... a čo teraz?

Meno autora/autorov: 
Natália Regendová